Polityka Społeczna


Sejm o pracownikach sezonowych

Dodano: 27 czerwca 2017

22 czerwca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw, która modyfikuje przepisy regulujące dostęp cudzoziemców do polskiego rynku. Teraz ustawa zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Senat.

Od 2014 r. obserwowany jest dynamiczny wzrost zainteresowania cudzoziemców pracą w Polsce. Jednocześnie ze względu na strukturę demograficzną, jak i poprawiającą się sytuację na rynku pracy rośnie zapotrzebowanie pracodawców na cudzoziemską siłę roboczą. Zdecydowanie wśród cudzoziemców pracujących w Polsce dominują obywatele państw spoza UE, w szczególności obywatele Ukrainy.

Sejm przyjął projekt rządowy z poprawkami rekomendowanymi przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny. Część przyjętych poprawek ma charakter doprecyzowujący lub zapewniający spójność przepisów z obecnie obowiązującymi lub projektowanymi rozwiązaniami. Przyjęto także poprawki uelastyczniające przepisy i zmniejszające obciążenia administracyjne dla podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom, zwłaszcza dla rolników i sadowników, bowiem dotyczą one nowego zezwolenia na pracę sezonową. Proponowane zmiany:

  • pozwolą na szybsze powierzenie pracy cudzoziemcowi, tj. niezwłocznie w dniu przekazania do PUP wymaganych dokumentów po wjeździe cudzoziemca do Polski,
  • pozwolą na powierzenie pracy od razu po wjeździe cudzoziemca do Polski w dni świąteczne lub wolne dni pracy danego urzędu i uznanie tej pracy za legalną – pod warunkiem przekazania do PUP wymaganych dokumentów w pierwszym dniu pracy PUP,
  • zmniejszą zakres informacji zawartych we wniosku w zakresie poprzednio wykonywanej pracy do niezbędnego minimum,
  • powodują odstąpienie od wyjaśniania w okresie wykonywania prac sezonowych (już po wydaniu zezwolenia na pracę sezonową), czy podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi posiada środki na wypłatę wynagrodzenia  dla pracowników sezonowych, poprzez wykreślenie tej przesłanki jako podstawy uchylenia zezwolenia na pracę sezonową.

Obniżone zostały także dolne granice kar grzywny za powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy do poziomu 1000 zł (tak jak w Kodeksie pracy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika). Natomiast za podstępne doprowadzenie do nielegalnego powierzenia pracy cudzoziemcowi oraz do nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca dolną granicę kary grzywny obniżono – do poziomu 3000 zł.

Termin wejścia w życie ustawy to 1 stycznia 2018 roku. Zatem do końca 2017 r. zatrudnienie cudzoziemców odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach. Ponadto do końca 2018 r, będzie obowiązywał tzw. okres przejściowy, czyli możliwość pracy cudzoziemca – nie dłużej niż do końca 2018 r. – na podstawie oświadczenia zarejestrowanego w PUP przed końcem 2017 roku.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Opublikował: psakowski Kategorie: Rodzina, Służby Zatrudnienia

Odpowiedz

Zabezpieczenie atyspamowe
Skopiuj lub przepisz poniższy text aby dodać komentarz do artykułu.

Zapisz się do newslettera

Wyróżnione artykuły

Wesołych Świąt Wielkanocnych !

Z okazji zbliżających się radosnych Świąt Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego pragniemy złożyć naszym Czytelnikom najserdeczniejsze ...

Szczęśliwego Nowego Roku

Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy, aby nadchodzący 2019 rok był wyjątkowym i bardzo spokojnym czasem,  w którym uda się ...

Gminy stracą miliony z podatków od nieruchomości

Rząd zmienił sposób opodatkowania gruntów wykorzystywanych przez firmy energetyczne . Stracą na tym samorządy – ...

UOKiK bierze się za pokazy dla seniorów: Trzeba powstrzymać falę oszustw

Urząd szykuje przepisy mające utrudnić życie nieuczciwym firmom, które sprzedają drogie i niepotrzebne sprzęty czy ...

Wings for Life World Run: Biegniemy dla tych, którzy nie mogą

Wings for Life World Run to jedyny globalny bieg, w którym meta, będąca Samochodem Pościgowym, ...