Polityka Społeczna


Kategoria: Rodzina

Rząd zaproponował przepisy uszczelniające system gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Dzięki nowym regulacjom ma się zwiększyć liczba przedsiębiorców wywiązujących się z obowiązku recyklingu i odzysku.  Mniej odpadów opakowaniowych powinno trafiać na składowiska. W rezultacie stan środowiska naturalnego w Polsce ma się systematycznie poprawiać. Szczegółowe rozwiązania znalazły się w przyjętym przez rząd projekcie  więcej…

Nasz naród znajduje się w dramatycznej sytuacji demograficznej. Od początku lat 90-tych pokolenie dzieci nie odtwarza pokolenia rodziców. Sytuację pogarsza ponad dwumilionowa emigracja, w przeważającej mierze młodych ludzi. To powoduje dramatycznie szybkie starzenie się polskiego społeczeństwa, co spowoduje, w perspektywie już kilku najbliższych lat, trwałą nadwyżkę zgonów nad urodzeniami. Prognozy demograficzne  więcej…

Uroczystość 50 – lecia Domu Dziecka w Brodnicy to wspaniały czas refleksji i podsumowań. Uroczystość otworzyła i gorąco witała przybyłych gości pani dyrektor Justyna Ignalewska. Uroczystość zgromadziła wybitne osobistości z regionu. Przybyli przyjaciele i wolontariusze. Gośćmi specjalnymi byli wychowankowie i dawni pracownicy placówki. O wspaniały wystrój i oprawę zadbała pracownia  więcej…

Będzie mniej zawodów regulowanych

Dodano: 08 października 2012 36 komentarzy

Adwokat, notariusz, pilot wycieczek, taksówkarz. To tylko kilka zawodów, do których dostęp będzie łatwiejszy. Dzięki przyjętemu przez rząd pakietowi zmian uda się “otworzyć” kilkadziesiąt profesji. Rząd przyjął projekt noweli deregulacyjnej, czyli pakiet zmian ustawowych, które mają otworzyć dostęp do zawodów regulowanych. Proponowane rozwiązania realizują zapowiedź przeprowadzenia deregulacji ogłoszoną przez premiera  więcej…

Premier spotkał się z seniorami

Dodano: 03 października 2012 38 komentarzy

Premier Donald Tusk uczestniczył w Konwencji Międzypokoleniowe Dni Aktywności. Szef rządu podkreślił, że Rada Ministrów przeznaczyła 60 mln zł na projekty wspierające aktywność seniorów w latach 2012-2013. – W ostatnich miesiącach koncentrowaliśmy się na programie realnej pomocy dla tych wszystkich, którzy pracują na rzecz godnego, dobrego, oby jak najczęściej szczęśliwego,  więcej…

Posiedzenie Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie odbyło się 24 września 2012 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Jego głównym tematem był powstający system monitorowania losów dziecka. – Ostatnio dotknęła nas  seria dramatycznych zdarzeń w rodzinach – powiedział podczas zebrania Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. – Wymaga  więcej…

Dokument zobowiązuje ministerstwa do przeprowadzania szczegółowej kalkulacji kosztów czynności administracyjnych i przedstawiania ich w uzasadnieniu do planowanych zmian przepisów bez względu na to, czy będą dotyczyły obowiązujących czy nowych opłat.  Resortom zarekomendowano także zgłaszanie propozycji obniżenia stawek opłat urzędowych. Z informacji wynika, że wpływy z tytułu opłat (urzędowych i opłaty  więcej…

Na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprezentowało pomysły na zmiany systemowe w pomocy społecznej. Przywrócenie istniejącej niegdyś pomocy sąsiedzkiej, uruchomienie specjalnych domów dla uzależnionych oraz otwarcie się pomocy społecznej na sektor prywatny – takie rozwiązania rozważa Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jak powiedziała  więcej…

Autyzm z Klasą

Dodano: 27 września 2012 37 komentarzy

Konferencja – Edukacja i integracja uczniów z autyzmem/zespołem Aspergera w szkołach różnego typu. Warszawa, 12-13 października 2012. Autyzm i zespół Aspergera to coraz powszechniej występujące zaburzenia rozwoju dziecka. Z roku na rok liczba dzieci z diagnozą spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) rośnie. Ze względu na specyfikę funkcjonowania – trudności komunikacyjne, w rozwoju społecznym, odmienny  więcej…

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.) określa, że co do zasady finansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej należy do obowiązku powiatu. Jednakże, na mocy art. 191 ust. 9 i 10 w przypadku umieszczenia  więcej…

Międzypokoleniowość faktem

Dodano: 25 września 2012 40 komentarzy

Międzypokoleniowe Dni Aktywności są kulminacyjnym punktem obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej w Polsce. Premier, obecny na konwencji, zwrócił uwagę, że w Polsce dopiero odkrywamy możliwości, jakie drzemią w najstarszych pokoleniach.- Są to możliwości skutecznego zadbania nie tylko o siebie samych, ale także dania od siebie wielu  więcej…

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych po przeprowadzeniu szczegółowej analizy i przeglądzie zarządzanych rejestrów: CEPiK (Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców) oraz systemu PESEL (Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności), podjęło decyzję o ich przebudowie. Przyjęte rozwiązania mają przyczynić się do zwiększenia funkcjonalności systemów informatycznych. W okresie ostatnich miesięcy doszło do kilkunastu awarii, które powodowały  więcej…

Według danych Systemu Informacji Oświatowej, w polskich przedszkolach i szkołach uczy się 7815 dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. 88% z nich uczęszcza do szkół ogólnodostępnych, a 12% do specjalnych. System oświaty zapewnia każdemu wsparcie w rozwoju i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, stosownie do jego potrzeb rozwojowych i  więcej…

Wolontariat długoterminowy

Dodano: 20 września 2012 36 komentarzy

Konkurs dla wiejskich organizacji. Federacja Inicjatyw Oświatowych zaprasza wiejskie instytucje  i organizacje do udziału w II konkursie na organizację goszczącą wolontariuszy. Każdy podmiot, który przejdzie pozytywnie rekrutację, tj. do 8 października 2012 r. złoży atrakcyjną merytorycznie ofertę wykorzystania pracy wolontariusza, będzie mógł przyjąć na pół roku wybranego pełnoetatowego wolontariusza. Federacja  więcej…

Policja coraz skuteczniejsza

Dodano: 20 września 2012 37 komentarzy

Wzrasta wykrywalność przestępstw oraz wartość mienia odzyskiwanego przez policję. To wnioski płynące z raportu o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 r. przygotowanego przez resort spraw wewnętrznych. Polska policja coraz skuteczniej ściga przestępców. W 2011 r. wskaźnik wykrywalności przestępstw wyniósł 68,7 proc. i był najwyższy w historii. Od roku 2001  więcej…

Zapisz się do newslettera

Wyróżnione artykuły

Gminy stracą miliony z podatków od nieruchomości

Rząd zmienił sposób opodatkowania gruntów wykorzystywanych przez firmy energetyczne . Stracą na tym samorządy – ...

UOKiK bierze się za pokazy dla seniorów: Trzeba powstrzymać falę oszustw

Urząd szykuje przepisy mające utrudnić życie nieuczciwym firmom, które sprzedają drogie i niepotrzebne sprzęty czy ...

Wings for Life World Run: Biegniemy dla tych, którzy nie mogą

Wings for Life World Run to jedyny globalny bieg, w którym meta, będąca Samochodem Pościgowym, ...

100 lat polskiej polityki społecznej

W ramach programu obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. w MRPiPS zorganizowano ...

Wesołych Świąt Wielkanocnych !

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w ...