Polityka Społeczna


Nowelizacja ważna dla Organizacji Pożytku Publicznego

Dodano: 27 sierpnia 2015
ZHR005gdynia

foto. M.Kubeł

25 sierpnia Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach.

Posłowie ustalili ostateczny kształt ustawy 5 sierpnia, odrzucając część kontrowersyjnych zmian proponowanych przez Senat. Najwięcej emocji w trakcie prac nad ustawą wzbudziły kwestie związane z jednym procentem. Ostatecznie ustalono zasady informowania o wykorzystania środków z alokacji. Jeśli organizacja wydaje na swoją kampanię jednoprocentową pieniądze, które wcześniej otrzymała od podatników, musi to zaznaczyć (np. w ogłoszeniu w gazecie, zachęcającym do przekazywania 1 proc., poinformować, że ogłoszenie jest finansowane z funduszy pozyskanych z 1 proc.). Nowe przepisy poprawią atmosferę wokół kampanii jednoprocentowych. Chodzi o przeznaczanie środków na reklamę oraz o programy komputerowe do rozliczania PIT-ów.

Specjalny obowiązek informacyjny nałożono też na OPP, wykorzystujące w swoich kampaniach specjalne programy do rozliczenia PIT. Na takim programie musi się znaleźć wyraźny komunikat, czy umożliwia on wskazanie różnych OPP, czy tylko jednej (zwykle tej, która wykorzystuje program w swojej kampanii). Opisany obowiązek dotyczy wszystkich podmiotów udostępniających programy do PIT-ów (a nie tylko organizacji pożytku).

Nowelizacja wprowadza też sankcję za pośrednictwo w zbieraniu i przekazywaniu 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego, które w danym roku nie znalazły się na liście uprawnionych do otrzymywania 1%.

Powstanie Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, który ma być zasilany m.in. niewykorzystanymi (np. z powodu utraty statusu OPP) lub nieprawidłowo wydatkowanymi przez OPP środkami z 1%. Jak wielokrotnie podkreślali przedstawiciele organizacji pozarządowych, jak i posłowie, nowelizacja ta nie ma charakteru systemowego (np. nie podjęto się całościowej reformy mechanizmu 1% odpisu podatku dochodowego) i odpowiada na bieżące problemy zgłaszane przez organizacje pozarządowe.

Jakie jeszcze zmiany wprowadzi nowelizacja? Oto najważniejsze z nich:

 • doprecyzowanie regulacji umożliwiających podzlecania realizacji zadań (kiedy część zadania realizuje inny podmiot, a nie bezpośrednio organizacja, która otrzymała dofinansowanie);
 • nowe obowiązki dla administracji dotyczące rad pożytku publicznego i programów współpracy;
 • uporządkowanie i doprecyzowanie regulacji dotyczących rad działalności pożytku publicznego różnych szczebli;
 • rozbudowanie przepisów dotyczących zlecania zadań publicznych przez samorządy w formie regrantingu;
 • doprecyzowanie przepisów o możliwości podzlecania realizacji zadania publicznego przez podmiot niebędący stroną umowy o realizację zadania publicznego;
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących działalności odpłatnej pożytku publicznego;
 • wprowadzenia sankcji za pośrednictwo w zbieraniu i przekazywaniu 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego, które w danym roku nie znalazły się na liście OPP uprawnionych do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • utworzenia Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, który ma być zasilany m.in. niewykorzystanymi (np. z powodu utraty statusu OPP) lub nieprawidłowo wydatkowanymi przez OPP środkami z 1%; informowania o wykorzystaniu środków z 1% na promocję OPP;
 • informowania o możliwości (lub braku możliwości) wyboru organizacji pożytku publicznego w programach komputerowych do rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • ograniczenia trwania kontroli do 24 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego w odniesieniu do kontroli prowadzonych przez MPiPS w stosunku do OPP;
 • zredukowania obowiązków sprawozdawczych dla fundacji posiadających status OPP;
 • wprowadzenia nowych obowiązków dla administracji publicznej w zakresie powoływania i współpracy z radami pożytku publicznego oraz uchwalania programów współpracy (rocznych i wieloletnich);
 • uporządkowania i doprecyzowania przepisów dotyczących rad działalności pożytku publicznego różnych szczebli;
 • wyposażenia ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego w większe uprawnienia w zakresie wnioskowania o wykreślnie z Krajowego Rejestru Sądowego informacji o posiadanym przez daną organizację statusu pożytku publicznego jeśli ta organizacja prowadzi swą działalność niezgodnie z przepisami ustawy.

Zmienione przepisy wejdą w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia. Szybciej, bo po 14 dniach, zaczną działać nowe regulacje dotyczące Rady Działalności Pożytku Publicznego. Chodzi o zapis umożliwiający członkom rady pełnienie swoich obowiązków dłużej niż dwie kadencje oraz o możliwość poszerzenia RDPP. Rada będzie miała “co najmniej 20 członków”, a nie jak do tej pory dokładnie dwudziestu (i ani jednego więcej).

Źródło: serwis prasowy Kancelarii Prezydenta RP

Opublikował: admin Kategorie: Dobre praktyki, Pomoc Społeczna, Rodzina

Odpowiedz

Zabezpieczenie atyspamowe
Skopiuj lub przepisz poniższy text aby dodać komentarz do artykułu.

Zapisz się do newslettera

Wyróżnione artykuły

Wesołych Świąt Wielkanocnych !

Z okazji zbliżających się radosnych Świąt Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego pragniemy złożyć naszym Czytelnikom najserdeczniejsze ...

Szczęśliwego Nowego Roku

Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy, aby nadchodzący 2019 rok był wyjątkowym i bardzo spokojnym czasem,  w którym uda się ...

Gminy stracą miliony z podatków od nieruchomości

Rząd zmienił sposób opodatkowania gruntów wykorzystywanych przez firmy energetyczne . Stracą na tym samorządy – ...

UOKiK bierze się za pokazy dla seniorów: Trzeba powstrzymać falę oszustw

Urząd szykuje przepisy mające utrudnić życie nieuczciwym firmom, które sprzedają drogie i niepotrzebne sprzęty czy ...

Wings for Life World Run: Biegniemy dla tych, którzy nie mogą

Wings for Life World Run to jedyny globalny bieg, w którym meta, będąca Samochodem Pościgowym, ...