Polityka Społeczna


Mniej dzieci w pieczy zastępczej

Dodano: 02 czerwca 2017

74,7 tys. dzieci było umieszczonych w pieczy zastępczej w 2016 r. To spadek o ponad 1,7 tys. w porównaniu z rokiem 2015. Co cieszy najbardziej – mniej dzieci przebywa w instytucjonalnych placówkach.

Rodzinne formy pieczy zastępczej obejmują rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka. Zapewniają one dziecku całodobową opiekę i wychowanie. Na rodzinie zastępczej lub prowadzącym rodzinny dom dziecka spoczywa obowiązek, a jednocześnie prawo wykonywania bieżącej pieczy nad dzieckiem, jego wychowania i reprezentowania.

Dzieci są objęte pieczą zastępczą do osiągnięcia 18 lat. W niektórych przypadkach osoba dorosła, ucząca się,  może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej – do ukończenia 25. roku życia.

Dziecko umieszcza się w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka do czasu, aż będzie możliwy powrót do rodziny biologicznej, a zatem do czasu przezwyciężenia trudności, które stanowiły przyczynę umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Jeżeli powrót dziecka do rodziny naturalnej nie jest możliwy, po 18 miesiącach od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, odpowiednie służby kierują wniosek do sądu rodzinnego, aby wyjaśnić sytuację prawną dziecka m.in. poprzez umieszczenie w rodzinie przysposabiającej lub długoterminowej rodzinie zastępczej.

Warto być rodzicem zastępczym

Rodzinna piecza zastępcza jest o wiele lepszą formą sprawowania opieki nad dzieckiem niż placówki instytucjonalne. Udział rodzinnych form opieki nad dziećmi rośnie – w 2007 r. było to 67,3%, a w 2016 r. już 75,6%. Dlaczego warto być rodziną zastępczą?

„Warto dla tych chwil, gdy widać uśmiech dziecka, to jak czuje się bezpieczne i okazuje za to wdzięczność, gdy osiąga sukcesy w szkole, gdy jest akceptowane i lubiane przez rówieśników, gdy wchodzi w okres dorosłości i poważnie planuje swoją przyszłość.” – mówi Urszula Milczarek.

„Dzięki dzieciom jesteśmy kreatywni i rozwijamy się:  przez szukanie przyczyn problemów zdrowotnych dzieci i rozwiązań dla nich, podejmowanie działań zwiększających poczucie własnej wartości u dzieci i rozwijanie ich talentów, szkolimy się i uczymy, by lepiej móc ich rozumieć. Nie ma stagnacji – zawsze dużo się dzieje.” – dodaje Sylwia Łysakowska.

Wsparcie dla rodzinnej pieczy zastępczej

Od kwietnia 2016 r. rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego  mogą korzystać z takiego samego wsparcia, jak pozostałe rodziny – czyli 500 zł miesięcznie na dziecko. Wsparciem objętych jest ponad 48,2 tys. podopiecznych.

Dziecko pozbawione opieki rodziców, może zostać  umieszczone również w instytucjonalnej pieczy zastępczej, ale jedynie w sytuacji, gdy nie ma możliwości umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej lub z innych ważnych powodów nie jest to zasadne. Należy jednak zauważyć, że wśród placówek opiekuńczo-wychowawczych są również formy rodzinne, w których mogą być umieszczane rodzeństwa bez względu na wiek. Placówki te, mimo że w systematyce ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stanowią pieczę instytucjonalną, to jednak z punktu widzenia charakteru sprawowanej funkcji tworzą zdecydowanie środowisko rodzinne. W pieczy instytucjonalnej ogółem umieszczonych było na koniec 2016 roku 18 213 ( w roku 2015 – 19 517)  wychowanków. Z tej liczby 1 729 dzieci umieszczonych było w placówkach typu rodzinnego.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Opublikował: psakowski Kategorie: Rodzina

Odpowiedz

Zabezpieczenie atyspamowe
Skopiuj lub przepisz poniższy text aby dodać komentarz do artykułu.

Zapisz się do newslettera

Wyróżnione artykuły

Wings for Life World Run: Biegniemy dla tych, którzy nie mogą

Wings for Life World Run to jedyny globalny bieg, w którym meta, będąca Samochodem Pościgowym, ...

100 lat polskiej polityki społecznej

W ramach programu obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. w MRPiPS zorganizowano ...

Wesołych Świąt Wielkanocnych !

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w ...

Wesołych Świąt i do siego 2018 Roku !

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia przyniosą Państwu wiele szczęścia, wiary i nadziei, a pomyślność nie ...

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego – polskie święto obchodzone 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy ...