Polityka Społeczna


5 ważnych zmian dla seniorów

Dodano: 16 listopada 2015
Przed nami duże wyzwanie: spacerując ulicami polskich miast w 2035 roku, co czwarty napotkany przez nas przechodzień będzie miał więcej niż 65 lat, w 2050 roku – już co trzeci. Seniorzy są coraz bardziej widoczni w przestrzeni publicznej, a coraz więcej działań rządu jest kierowanych właśnie do nich. 
Senior-WIGOR
Program adresowany jest do osób niepracujących w wieku 60+. W dziennym domu Senior-WIGOR będą mogli spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdzie się w nim pomieszczenie m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do internetu). Zapewniony będzie także ciepły posiłek.
O dofinansowanie utworzenia domów Senior-WIGOR starać się mogą samorządy. Do 2020 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy na ten cel 370 mln zł. W 2015 roku powstanie ok. 100 takich miejsc.
ASOS
ASOS, czyli Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, to dofinansowanie dla projektów realizowanych dla seniorów. Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. Obecnie osoby starsze, w porównaniu do innych grup wieku, w ograniczonym stopniu angażują się w takie formy działalności. Przyczyny tego często wynikają z braku oferty, która umożliwiałaby aktywne spędzanie wolnego czasu. Projekty, realizowane w ramach ASOS, powinny skutecznie wypełnić tę lukę. Na ich realizację przeznaczono 280 mln zł do 2020 roku. W tym roku wsparcie otrzymało prawie 500 projektów.
UTW
W ciągu ostatniej dekady powstało ponad 520 Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Najwięcej z nich w województwie mazowieckim, małopolskim i dolnośląskim.
W 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało prawie 2 mln zł dotacji 53 Uniwersytetom Trzeciego Wieku w całej Polsce. Średnia kwota wyniosła ok. 36 tys. zł na jedną organizację. W 2014 roku dotacje wzrosły do 2,5 mln zł. 31 organizacji otrzymało średnio po 80 tys. zł. W tym roku przekazaliśmy ponad 1,6 mln zł dla 25 placówek.
Solidarność Pokoleń
Celem Programu „Solidarność pokoleń” jest osiągnięcie do 2020 r. wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 55–64 lata na poziomie 50%.
Głównymi odbiorcami programu są osoby powyżej 50. roku życia. Działania kierowane są także do szerszego grona osób w różnym wieku, zarówno do osób w wieku 60+, jak i do osób, które dopiero za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat wchodzić będą w wiek przedemerytalny (szczególnie do grupy 45+). Adresatami Programu są również określone grupy i podmioty, takie jak przedsiębiorcy, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy, samorządy terytorialne i instytucje administracji rządowej.
Dzięki programowi „Solidarność pokoleń” coraz więcej osób starszych znajduje zatrudnienie: w 2011 roku było ich 35,5 proc.  a w 2014 już 41,5 proc.
Waloryzacja kwotowo-procentowa
Dzięki zastosowaniu waloryzacji procentowo-kwotowej w 2015 r. świadczenia były podwyższone w większym stopniu, niż wynikało to z ustawy. Największe wsparcie otrzymały osoby z najniższymi emeryturami.
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Opublikował: psakowski Kategorie: Rodzina

Odpowiedz

Zabezpieczenie atyspamowe
Skopiuj lub przepisz poniższy text aby dodać komentarz do artykułu.

Zapisz się do newslettera

Wyróżnione artykuły

Szczęśliwego Nowego Roku

Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy, aby nadchodzący 2019 rok był wyjątkowym i bardzo spokojnym czasem,  w którym uda się ...

Gminy stracą miliony z podatków od nieruchomości

Rząd zmienił sposób opodatkowania gruntów wykorzystywanych przez firmy energetyczne . Stracą na tym samorządy – ...

UOKiK bierze się za pokazy dla seniorów: Trzeba powstrzymać falę oszustw

Urząd szykuje przepisy mające utrudnić życie nieuczciwym firmom, które sprzedają drogie i niepotrzebne sprzęty czy ...

Wings for Life World Run: Biegniemy dla tych, którzy nie mogą

Wings for Life World Run to jedyny globalny bieg, w którym meta, będąca Samochodem Pościgowym, ...

100 lat polskiej polityki społecznej

W ramach programu obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. w MRPiPS zorganizowano ...