Polityka Społeczna


Zmiany w programie “Opieka 75+”

Dodano: 02 października 2018

W 2019 r. czekają nas spore zmiany w programie Ministerstwa Rodziny „Opieka 75+”.

Od nowego roku program „Opieka 75+” skierowany będzie jednak nie tylko do osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, ale także do osób pozostających w rodzinach.

W programie będą mogły uczestniczyć również gminy, które świadczą usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, poprzez spółdzielnie socjalne osób prawnych, których założycielami są jednostki samorządu terytorialnego.

Środki finansowe z programu będą mogły być przeznaczone na: dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu „Opieka 75+” w roku 2018 i będą miały przyznane usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w roku 2019, a także dofinansowanie na usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które nie otrzymywały tych usług w roku 2018.

Najważniejsze informacje o programie

Celem programu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych  usług opiekuńczych dla osób samotnych i starszych w wieku 75 lat i więcej, zamieszkałych na terenach małych gmin do 60 tys. mieszkańców (początkowo były to gminy to gminy do 20 tys. mieszkańców, później do 40 tys. mieszkańców,  a od 1 lipca 2018 r. gminy do 60 tys. mieszkańców).

W ramach programu gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie do 60 tys. mieszkańców mogą skorzystać z 50% dofinansowania na świadczenie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli dane świadczenie realizują samodzielnieRozwiązanie to służy zapewnieniu wysokiego standardu usług, ponieważ ich realizatoremjest gmina i jej pracownicy.

Na realizację programu zabezpieczono środki z budżetu państwa w wysokości ponad 57 mln zł.

Realizacja programu w roku 2018

W pierwszym półroczu 2018 r. w programie „Opieka 75+” uczestniczyło łącznie 358 gmin.Do dnia 30 czerwca 2018 r. gminy, za pośrednictwem właściwych wojewodów, zgłosiły zapotrzebowanie na środki z rezerwy celowej na kwotę ponad 6 mln zł (wojewodowie już dysponują tymi środkami).

Statystyki dotyczące liczby osób korzystających z usług opiekuńczych

Z roku na rok rośnie liczba osób korzystających z usług opiekuńczych. Jak wynika z analizy rocznych sprawozdań resortowych MRPiPS, w roku 2017 w stosunku do roku 2016 w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich nastąpił wzrost o ok 7% liczby osób, którym w drodze decyzji administracyjnych przyznano usługi opiekuńcze.

Warto jednak podkreślić, że chociaż – jak wynika z ustawy o pomocy społecznej – jest to zadanie własne gmin o charakterze obowiązkowym, nie wszystkie gminy w Polsce realizują usługi opiekuńcze. Z przeprowadzonego w maju br. sprawozdania jednorazowego skierowanego do gmin wynika, że w 2017 r. usługi opiekuńcze realizowało 85% (2 119 gmin) wszystkich gmin (2 478 gmin).

Z badania wynika także, że ponad połowa  gmin przy realizacji usług opiekuńczych w 2017 r. korzystała z dwóch lub trzech form zatrudnienia. Spośród 2 119 gmin realizujących usługi:

  • 57% z tych gmin (1 210 gmin) wskazało przynajmniej dwie formy zatrudnienia,
  • 43% gmin (909 gmin) realizowało je samodzielnie poprzez zatrudnienie na etat.

Ponadto badanie jednorazowe wykazało, że najwięcej gmin realizujących usługi opiekuńcze samodzielnie (ponad 50%) jest w województwach: kujawsko-pomorskim, łódzkim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim.

Najmniejszy odsetek gmin realizujących usługi tylko samodzielnie jest w województwach: podkarpackim (29%), śląskim (33%), dolnośląskim i wielkopolskim (po 35%).

Informacja o realizacji usług opiekuńczych w gminach do 60 tys. mieszkańców

W  gminach do 60 tys. mieszkańców:

  • 898 gmin realizuję je samodzielnie,
  • 981 gmin wskazało, że realizuje usługi w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych lub umowę cywilnoprawną,
  • 191 gmin korzysta ze zlecenia w oparciu o tryb konkursowy w drodze ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Opublikował: psakowski Kategorie: Opieka Medyczna, Rodzina

Odpowiedz

Zabezpieczenie atyspamowe
Skopiuj lub przepisz poniższy text aby dodać komentarz do artykułu.

Zapisz się do newslettera

Wyróżnione artykuły

Szczęśliwego Nowego Roku

Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy, aby nadchodzący 2019 rok był wyjątkowym i bardzo spokojnym czasem,  w którym uda się ...

Gminy stracą miliony z podatków od nieruchomości

Rząd zmienił sposób opodatkowania gruntów wykorzystywanych przez firmy energetyczne . Stracą na tym samorządy – ...

UOKiK bierze się za pokazy dla seniorów: Trzeba powstrzymać falę oszustw

Urząd szykuje przepisy mające utrudnić życie nieuczciwym firmom, które sprzedają drogie i niepotrzebne sprzęty czy ...

Wings for Life World Run: Biegniemy dla tych, którzy nie mogą

Wings for Life World Run to jedyny globalny bieg, w którym meta, będąca Samochodem Pościgowym, ...

100 lat polskiej polityki społecznej

W ramach programu obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. w MRPiPS zorganizowano ...