Polityka Społeczna


Walka z wiatrakami czy zintegrowany system

Dodano: 04 marca 2013

Projekt Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej, szansą dla najbardziej potrzebujących.

Wykluczenie społeczne to problem, który dotyczy społeczeństwa na całym świecie. Aby poznać metody przeciwdziałania temu zjawisku, należy najpierw poznać przyczyny oraz obszary jego występowania. Według definicji zawartej w Narodowej Strategii Integracji dla Polski to brak lub ograniczenie możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich, a szczególnie dla osób ubogich. Jednak problem ten jest znacznie bardziej złożony i może dotyczyć każdego.

foto Mariusz Kubeł

Zapomnijmy jednak na moment o regułkach. Wykluczenie społeczne budzi w nas skojarzenia z izolacją czy wygnaniem. Rzeczywiście osoby wykluczone mają ograniczony dostęp do pewnych sfer życia społecznego oraz samorealizacji. W grupie największego ryzyka znajdują się dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych, starcy, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby o niskich kwalifikacjach, bezrobotni, bezdomni, niepełnosprawni i chorzy.

Co może być powodem wykluczenia?

Przyczyn nieradzenia sobie w życiu społecznym jest wiele. Może to być ubóstwo, brak wykształcenia umożliwiającego podjęcie pracy, czy nieskuteczne dotarcie do instytucji pomagających i doradzających w pierwszym etapie prowadzenia naszej działalności gospodarczej. Ale nie zawsze. Często taka sytuacja jest wynikiem zdarzeń losowych takich jak tragedia rodzinna, czy nagła, długotrwała choroba.

Walka z wiatrakami?

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wymaga zaangażowania całego społeczeństwa. Pisał o tym John Rawls, który twierdził, iż należy zatroszczyć się o tych najbardziej potrzebujących, bo nigdy nie wiemy, czy sami kiedyś nie będziemy w podobnej sytuacji. Mimo to wciąż zbyt często spotykamy się z obojętnością, cynizmem, a nawet oporem wywołanym chęcią bycia „lepszym”. Czy to oznacza, że jesteśmy na przegranej pozycji? Zdecydowanie nie. Na całym świecie istnieją instytucje pozarządowe, które wspierają rozwój i funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej. W Polsce od czterech lat prowadzony jest Projekt „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. – Od lipca 2009 roku razem z doświadczonymi partnerami staramy się poprawić stan ekonomii społecznej w Polsce. Udaje nam się to poprzez m.in. organizację szkoleń, czy studiów podyplomowych – mówi Dariusz Kapusta, Dyrektor Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

foto Mariusz Kubeł

Na czym polega idea projektu?

Cel, jaki osiągnąć ma inicjatywa projektu jest prosty. Wszystkie prowadzone działania mają wspomóc podmioty ekonomii społecznej w Polsce. W tym celu fundacje, stowarzyszenia czy spółdzielnie zostaną merytorycznie przygotowane do sprawniejszego funkcjonowania. Jak wyjaśnia Dariusz Kapusta – w tym roku w ramach zadań wynikających z realizowanego projektu będziemy koncentrować się na działaniach udoskonalających aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem. Oczekiwanym rezultatem ma być podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje pomocy i integracji społecznej. Naszym działaniom towarzyszyć będzie także badanie efektów, które pomoże ustalić, jakie rezultaty udało się nam wypracować. W planach mamy również propagowanie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej.

Źródło: serwis prasowy Ekonomii Społecznej – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Odpowiedz

Zabezpieczenie atyspamowe
Skopiuj lub przepisz poniższy text aby dodać komentarz do artykułu.

Zapisz się do newslettera

Wyróżnione artykuły

Wings for Life World Run: Biegniemy dla tych, którzy nie mogą

Wings for Life World Run to jedyny globalny bieg, w którym meta, będąca Samochodem Pościgowym, ...

100 lat polskiej polityki społecznej

W ramach programu obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. w MRPiPS zorganizowano ...

Wesołych Świąt Wielkanocnych !

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w ...

Wesołych Świąt i do siego 2018 Roku !

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia przyniosą Państwu wiele szczęścia, wiary i nadziei, a pomyślność nie ...

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego – polskie święto obchodzone 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy ...