Polityka Społeczna


Tyle biedy, ile wody w Wiśle

Dodano: 21 czerwca 2012

Sylwetki pracowników pomocy społecznej.
Do tej profesji dostałam się przez przypadek, ponieważ nie była ona związana z moim ówczesnym wykształceniem (technik ekonomista). Po prostu szukałam nowej pracy i dowiedziałam się od znajomego, że poszukują do pracy w Dziale Służb Społecznych przy ZOZ pracowników socjalnych. Nie miałam pojęcia na czym ta praca polega, jednak kiedy podczas pierwszej rozmowy, pani Dyrektor objaśniała mi sens tej pracy coraz bardziej byłam przekonana, że to jest to, co chcę w życiu robić. W sektorze pomocy społecznej pracuję 28 lat, cały czas w gminie Grudziądz.

Zawsze byłam otwarta na kontakty z ludźmi, lubiłam wyzwania a w mojej naturze było rozumienie problemów ludzkich oraz pomoc. Już od wczesnych lat szkolnych, kiedy widziałam, że ktoś ma problemy w nauce, to zawsze reagowałam w ten sam sposób „ Nie rozumiesz tego? Chętnie posiedzę z tobą po lekcjach i pouczymy się razem”. Zawsze chętnie udzielałam pomocy osobom starszym zrobić zakupy, coś przynieść, wynieść…, jak pamiętam, to był dla mnie taki naturalny odruch. Nigdy nie zastanawiałam się dlaczego to robiłam, teraz tak myślę, że to lubiłam, sprawiało mi to przyjemność, uwrażliwiało na potrzeby ludzkie itd. W zamian za to zawsze otoczona byłam i jestem do dzisiaj życzliwymi ludźmi.

Jola Gudera

Szkolenie "Mediacje rodzinne" 2011r.

Pamiętam dobrze pierwszy dzień mojej pracy. Współpracownicy przywitali mnie bardzo mile. Bałam się, chyba jak każdy kto zmienia środowisko i rodzaj pracy a już od pierwszych chwil poczułam, że trafiłam na grupę wspaniałych ludzi. Zaopiekowali się mną, nie czułam żadnego skrępowania, zaoferowali wszelką pomoc we wdrażaniu się w nowe obowiązki. Pierwsze dwa miesiące przygotowywano mnie do podjęcia pracy samodzielnej. Otrzymałam cały zestaw przepisów prawnych, z którymi musiałam się bezwzględnie zapoznać a dopiero później zajął się mną pracownik, który miał za zadanie przyuczyć mnie do prowadzenia rozmów z klientami w środowisku, uczulał na co należy zwracać uwagę będąc w mieszkaniu klienta, jak przeprowadzać wywiad środowiskowy, jak należy się zachować w różnych sytuacjach, uczył empatii itd. Była to praktyka pod okiem fachowca. Po dwóch miesiącach i po takim szkoleniu jechaliśmy do Torunia do Wojewódzkiego Zespołu Służb Społecznych, gdzie musiałam zdać egzamin przed samą panią dyrektor. Dopiero po tym egzaminie mogłam samodzielnie wyjeżdżać w teren i wykonywać obowiązki. Musiałam też ukończyć szkołę dla pracowników socjalnych.
Nie zraziło mnie to, że będę musiała zmienić zawód, podjąć naukę, jeździć w teren ( bez środka transportu ) tylko środkami komunikacji miejskiej czy PKS-em a dalej pieszo. Nie zliczę kilometrów, które przechodziłam przez 20 lat pracując w terenie. Miałam w rejonie mojego działania wsie, do których nie było i nadal nie ma dojazdu a ośrodek nie dysponuje samochodem służbowym. Przez te lata poznałam wszystkie ścieżki, skróty, każdy dom i prawie wszystkich ludzi. Nie oznacza to, że wszyscy ludzie byli klientami pomocy społecznej. Żeby dobrze pomagać trzeba było poznać, przyciągnąć i zaangażować sprzymierzeńców, poznać całą infrastrukturę, nawiązać współpracę ze wszystkimi instytucjami znajdującymi się w terenie działania.
Do dzisiaj w naszym ośrodku kładzie się na to nacisk. Każdy nowy pracownik socjalny zaczyna swoją pracę od dobrego rozeznania terenu, złożenia wizyty, przedstawienia się i nawiązania współpracy z sołtysami, radnymi, dyrektorami szkół, przedszkoli, księżmi z parafii, szefami ważnych instytucji w celu nawiązania dobrych relacji i współpracy. Nieoceniona jest pomoc tych wszystkich osób. To właśnie oni są najbliżej i najszybciej zauważają problemy z jakimi borykają się rodziny, za które czują się też odpowiedzialni właśnie dzięki temu, że są wciągnięci przez pracowników socjalnych w proces pomagania. Wystarczy, że zgłoszą do ośrodka problem a pracownicy socjalni mogą natychmiast reagować. W trudnych sytuacjach w pomoc angażują się wszyscy, każdy kto, co może. Pamiętam, jak kiedyś otrzymałam zgłoszenie, że z domu ( nie zgłosiła tego rodzina, tylko sąsiedzi ) uciekło nieletnie dziecko i od kilku dni przebywa poza domem. Do pomocy uruchomiony został cały sztab ludzi: wychowawca klasy, dzielnicowy, sołtys, pełnomocnik ds. uzależnień i przemocy w rodzinie, sąsiedzi.
Dzięki takiej koalicji udało nam się w jeden dzień odnaleźć dziecko, sprowadzić do domu, poznać powód jego ucieczki, rozpoznać problemy rodziny i objąć na długi czas pomocą psychologiczną, pedagogiczną, pracą socjalną, rozwiązać główne problemy rodziny. Była to długa i żmudna praca nad rodziną ale warto było.
Podobnie działamy w sytuacjach kryzysowych. W pomoc zaangażowany jest cały sztab ludzi. Pracownik socjalny nie jest pozostawiony sam sobie. Również pamiętam jak w jednej z podgrudziądzkich wsi spalił się dom rodzinny i cały ich dobytek. Rodziny na szczęście nie było w domu i nikt z członków rodziny nie ucierpiał. Okazało się jednak, że życie ojca rodziny było zagrożone, ponieważ był po przeszczepie nerek a z dymem poszły jego leki, które musiał systematycznie przyjmować. W pomoc zaangażowali się wszyscy, kto co mógł. Wójt poruszył niebo i ziemię aby leki zostały dostarczone helikopterem z instytutu transplantologii, w dwa dni udało się uzyskać dla rodziny skromne mieszkanko na terenie miasta Grudziądza, wyposażenie mieszkania zbieraliśmy wśród pracowników urzędu, z PKPS, PCK, odzież zbierali mieszkańcy wsi, podręczniki i przybory szkolne dla dziecka zakupił ośrodek. Było to zawrotne tempo pomocy, ale udało się. W dwa dni rodzina była już na swoim. Radość, którą widziałam w oczach rodziny, to było najlepsze podziękowanie.
Oczywiście nie zawsze praca z rodziną kończyła się pełnym sukcesem. Niejednokrotnie ponosiłam porażki ale zawsze byłam przekonana, że zrobiłam wszystko co mogłam. Cieszę się z drobnych sukcesów i nigdy nie wątpię w słuszność mojej pracy.

Porażki zawsze sobie tłumaczę tym, że nie da się „uzdrowić całego świata”, bo to ludzie sami decydują jak chcą żyć. Ja mogę ich tylko wspierać, motywować, pobudzać do działania, inspirować itd. Nie poddaję się, nie winię nikogo, za to, że dokonał innego wyboru, nadal próbuję innymi metodami pracować z rodziną z nadzieją, że coś zadziała.
Najczęściej porażki ponosiłam pracując z rodzinami, w których występowało uzależnienie. Pomimo różnych prób motywacji do podjęcia leczenia odwykowego, jeżeli osoba uzależniona nie chce nic zmienić w swoim życiu jesteśmy bezsilni. Kierujemy sprawy do prężnie działającej na terenie naszej gminy Komisji ds. uzależnień na rozmowę motywującą ale to osoba uzależniona podejmuje decyzję o podjęciu leczenia. Kolejnym krokiem jest kierowanie do Sądu Rodzinnego o przymusowe leczenie, gdzie zawsze kończy się postanowieniem o leczeniu zamkniętym ale realia są takie, że na miejsce na oddziale odwykowym czeka się ok. dwóch lat i często kiedy trafia na oddział to już mija czas w którym obowiązuje postanowienie sądu i tam zadają pytanie, czy chce się leczyć. Jak padnie odpowiedź negatywna, to wypisany zostaje z oddziału i wraca do nałogu. Myślę, że jak w tym względzie nic się nie zmieni, to zawsze będziemy ponosić porażki.

W starym „systemie” nasza praca miała zupełnie inny charakter, zajmowaliśmy się rozpoznawaniem potrzeb głównie ludzi starszych, inwalidów i rodzin wielodzietnych. Pomoc materialną otrzymywały tylko osoby z w/w grup, nie posiadające dochodu ( przeważnie renty socjalne ). Reszta mogła liczyć jedynie na pomoc psychologiczną, pedagogiczną, prawną czy socjalną.
Tamte lata pracy do czasu wejścia w życie nowej ustawy o pomocy społecznej i utworzenia OPS pozwoliły mi zapoznać się z moim terenem działania, z ludźmi, nawiązać kontakty, które pielęgnuję po dzień dzisiejszy.
Po wejściu w życie nowej ustawy, charakter naszej pracy zmienił się diametralnie. Zbiegło się to z poszerzającym się z dnia na dzień bezrobociem w kraju, co skutkowało powstawaniem nowych problemów, z którymi borykamy się po dzień dzisiejszy. Pojawiły się konflikty w rodzinie, problemy wychowawcze z dziećmi, uzależnienia, przemoc w rodzinie, powolne ubożenie aż do ubóstwa włącznie, bezsilność rodzin bezrobotnych ale też i nasza ponieważ nie dysponowaliśmy żadnymi narzędziami, żeby temu zapobiegać. Ustawa owszem dawała i daje możliwość skromnej pomocy finansowej rodzinie, nakłada także na nas obowiązek pracy socjalnej, poradnictwa, pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i w miarę naszych możliwości wywiązujemy się z tych obowiązków. Przez te wszystkie lata staramy się robić zawsze coś ponad to, co jest w ustawie. Wszystko dla dobra naszych klientów.
Początki utworzenia GOPS były trudne. Cały ośrodek tworzyliśmy we trzy osoby. Kierownik i dwóch pracowników socjalnych. Po roku pojawił się trzeci pracownik socjalny a i tak mieliśmy na planie pod opieką ok. 200 rodzin na 1 pracownika socjalnego. Jak jechałam w teren do wsi szczególnie popegeerowskiej, to nie było mieszkania czy domu, którego nie należało odwiedzić, , przeprowadzić wywiad, porozmawiać, wysłuchać, udzielić wsparcia, pomocy finansowej, rozeznać potrzeby, problemy, obrać jakąś strategię działania. Nie było łatwo, to wszystko ogarnąć. Staraliśmy się różnymi sposobami zabezpieczać rodzinom podstawowe potrzeby. Udawało nam się tylko dzięki temu, że nasze władze ( wójt, radni ) rozumiały powagę sytuacji i popierali nasze działania. A pomysłów nam nie brakowało. Pamiętam, że aby z bardzo skromnego budżetu jakim dysponowaliśmy pomóc rodzinom jak najwięcej, to nastawialiśmy się na pomoc w naturze zamiast zasiłków np. na środki czystości, rozpoznawaliśmy potrzeby a potem kupowaliśmy w hurtowni niezbędne produkty i rozdawaliśmy je rodzinom potrzebującym. Podobnie realizowaliśmy obowiązek zabezpieczenia rodzin w niezbędną odzież stosowną do pory roku. Nawiązaliśmy współpracę z właścicielką sklepu odzieżowego, która sprowadzała dla naszych potrzeb wskazaną odzież do sklepu i tam rodziny w umówionym terminie mogły odbierać. Był to dobry pomysł, ponieważ do sklepu szli wszyscy członkowie rodziny, gdzie mogli sobie wybrać, przymierzyć, czy zamówić jeśli nie pasował rozmiar. Odbywało się to pod okiem pracownika socjalnego, który znając potrzeby rodziny kontrolował czy rodzina odbiera zgodnie z potrzebami. Sklep wystawiał nam faktury na poszczególne rodziny a my płaciliśmy przelewem za pobraną i podpisaną przez odbiorców odzież. Rodziny były bardzo zadowolone z takiej formy pomocy, ponieważ odzież była nowa, modna, zaakceptowana przez wszystkich członków rodziny, a co najważniejsze nikt nie chodził nieodpowiednio do pory roku ubrany oraz nie wyróżniał się ubiorem od rodzin, które miały jeszcze to szczęście, że pracowali. Akacja ta pozwoliła uniknąć naznaczania dzieci w szkołach, że są ubożsi od innych. Dla naszych rodzin było, to bardzo ważne, ponieważ każdy rodzic chce chronić swoje dziecko przed takimi uwłaczającymi ich godności uwagami. Przez lata tej praktyki nigdy nie otrzymaliśmy zgłoszenia, że dzieci do szkoły przychodzą nieodpowiednio ubrane. Dając zasiłek na odzież nie mogliśmy mieć pewności, że otrzymane pieniądze będą przeznaczone na ten cel. W podobny sposób zabezpieczaliśmy dzieciom szkolnym przybory szkolne. Przed rozpoczęciem roku szkolnego typowaliśmy rodziny, którym należy pomóc, robiliśmy listę potrzebnych artykułów do poszczególnych klas w uzgodnieniu ze szkołami, zamawialiśmy w hurtowni a potem wydawaliśmy każdej rodzinie to co było potrzebne. Szkoły były bardzo zadowolone, ponieważ nie było dziecka, które rozpoczynałoby rok szkolny bez niezbędnych przyborów. Zaniechaliśmy tego, kiedy rodziny otrzymały ze świadczeń rodzinnych dodatek z tytułu rozpoczęcia nauki w szkole. Takie podejście, to był jeden ze sposobów na oszczędzanie pieniędzy, których zawsze brakuje na zaspokojenie wszystkich potrzeb. Trudno jest wyliczyć wysokość zasiłku na określony cel, ponadto poniesione przez nas koszty zakupu po cenach hurtowych na pewno były niższe niż rodzina musiałaby kupić indywidualnie w sklepie. Wymagało to z naszej strony dużego zaangażowania. Sami musieliśmy przygotowywać listy rodzin, wyliczać ilości potrzebnych produktów, magazynować a później wydawać rodzinom wg potrzeb. Często brakowało czasu na te wyliczanki i robiło to się w domu po godzinach pracy, czasami do późnej nocy.
Innym ciekawym pomysłem na rozszerzenie pomocy naszym rodzinom, było utworzenie przy GOPS stowarzyszenia „Promyk”, które działa od dziewięciu lat na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. Stowarzyszenie utworzyli głównie pracownicy socjalni oraz zmotywowani przez nich rodzice dzieci niepełnosprawnych. Co roku organizujemy ( jako członkowie stowarzyszenia ) kilka imprez integracyjnych: gwiazdka dla dzieci, biwak nad jeziorem dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, koncerty, wigilię, wspólnie ze szkołą  „Dzień pieczonego ziemniaka”, od dwóch lat wycieczkę do atrakcyjnych miejscowości, aby osoby niepełnosprawne mogły coś zobaczyć, poznać a jednocześnie spędzić ze swoimi opiekunami inny niż zwykły dzień.

Jednak największą imprezą, która okazała się wielkim naszym sukcesem i jest organizowana przez wszystkie lata naszej działalności jest organizowany w ostatnią sobotę wakacji festyn integracyjny. Jest to otwarta impreza w której uczestniczą osoby niepełnosprawne wraz ze wszystkimi pełnosprawnymi członkami ich rodzin, zapraszane do uczestnictwa są rodziny z innych stowarzyszeń, z innych gmin, wszyscy chętni, którzy chcą w jakiś sposób pomóc i uatrakcyjnić ten wyjątkowy dzień. W tym dniu nie brakuje atrakcji. Z roku na rok przybywa chętnych do uczestnictwa. Niepełnosprawni, którzy początkowo nieufnie wychodzili z domów obawiając się reakcji otoczenia na ich kalectwo czy chorobę, teraz nie odpuszczą sobie tego wesołego dnia. Założonym celem, było wyciągnięcie tych ludzi z domów i pokazanie im, że mogą się tak samo bawić jak zdrowi ludzie i ten cel osiągnęliśmy. W zeszłorocznym festynie uczestniczyło ok. 500 ludzi i przez cały dzień wszyscy bawili się wspaniale. Nikt nie wyjechał do domu głodny, spragniony czy bez nagród chociażby za chęć uczestnictwa w jakimkolwiek konkursie. Nie ma u nas zwycięzców i zwyciężonych. Wszystkie buzie czy zdrowe, czy chore muszą być uśmiechnięte. Pamiętam jak ktoś skomentował nasz zeszłoroczny festyn, że nie było widać osób niepełnosprawnych. W odpowiedzi powiedziałam, że tak, to jest właśnie, to co chcieliśmy osiągnąć. Niepełnosprawni są takimi samymi ludźmi jak my i nie mają się wyróżniać wśród nas. Mają prawo do radowania się z życia tak samo jak my, poznawać świat, nawiązywać kontakty itd. Nie mają się wyróżniać, umartwiać, czy chodzić z napisem na czole „ jestem inny”. Z perspektywy dziewięciu lat naszej działalności i obcowania z ludźmi niepełnosprawnymi i ich rodzinami stwierdzam, że są to wspaniali ludzie i to oni mogą nas wiele nauczyć chociażby pokory, pokonywania w życiu trudności, zacięcia w osiąganiu celu, radowania się z drobnostek. Tkwi w nich wielki potencjał, tylko trzeba im umożliwić pokazanie tego. Stowarzyszenie jest organizacją n profit, utrzymuje się tylko ze składek członkowskich a środki a organizacje tych wszystkich imprez pozyskujemy od wojewody pisząc programy konkursowe, z gminy oraz od sponsorów, których z roku na rok jest coraz więcej. Do pomocy w organizacji tych przedsięwzięć angażujemy całe nasze rodziny, nauczycieli, pracowników urzędu, sołtysów, radnych, młodzież, oczywiście w ramach wolontariatu. Jak dotąd nie spotkaliśmy się z odmową pomocy.
Dzięki stowarzyszeniu pozyskujemy również żywność unijną oraz z banku żywności, którą przekazujemy ubogim rodzinom. Co roku pozyskujemy ok. 20 ton różnego asortymentu ( mąka, ryż, kasza, dania gotowe, makarony, mleko, napoje, soki, cukier, kawa itd. ) Są to podstawowe produkty żywnościowe ale dla naszych rodzin są bardzo potrzebne. Dzięki temu ubogie rodziny oraz nasz ośrodek oszczędzamy nasze bardzo okrojone budżety. Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu realizuje projekt „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z funduszy unijnych. W ramach współpracy  oraz w ramach odrębnej umowy osadzeni wykonują nieodpłatnie pracę na rzecz naszego stowarzyszenia i zajmują się magazynowaniem pozyskanej żywności a następnie wydawaniem jej rodzinom wskazanym przez pracowników socjalnych. Dla stowarzyszenia a pośrednio dla ośrodka jest to nieoceniona pomoc. Gdybyśmy nie otrzymali takiego wsparcia, nie byłoby czasu ani siły na prowadzenie takiej wielkiej inicjatywy oczywiście z krzywdą dla ubogich rodzin.
Jednak muszę wspomnieć, że nie tylko my osiągamy korzyści z tej współpracy, ponieważ i sami osadzeni otrzymują szansę na przygotowanie się do opuszczenia ZK. Jest to forma aktywizacji do przyszłej pracy zarobkowej, mają szansę będąc jeszcze osadzonym na kilka godzin opuścić mury więzienne, przygotować się do życia na wolności, nawiązać kontakty itd.
Redystrybucją żywności zajmujemy się od kilku lat. W ostatnich latach zaobserwowaliśmy, że niektóre rodziny nie chcą brać niektórych produktów np. kaszy twierdząc, że nie jadają tego. W związku z tym planujemy przeprowadzić cykl szkoleń kulinarnych, gdzie dobre, pomysłowe kucharki (takich jest wiele) zaprezentują swoje przepisy i pokażą co i jak można wykorzystać w naszej kuchni, aby było to smaczne, pożywne i lubiane. Zachęcamy do przygotowania tych spotkań sołtysów poszczególnych sołectw w świetlicach wiejskich, które są do tego odpowiednio wyposażone. Uważamy, że nie wszystko musimy sami robić. Dzięki dobrej współpracy inspirujemy, podpowiadamy dobre praktyki osobom, które są chętne do działania na rzecz swojego środowiska a dzięki temu osiągamy nasze cele, bo to trafia i tak do naszych klientów.
Ośrodek od 5 lat prowadzi projekt systemowy pod nazwą Twoja szansa, w ramach którego prowadzimy szkolenia zawodowe dla osób długotrwale bezrobotnych w zawodach opiekunka do osób starszych, sprzedawca i obsługa kasy fiskalnej, operator wózków widłowych, obsługa stacji LPG, operator koparko ładowarki. Są to zawody poszukiwane na naszym rynku pracy. Skuteczność zatrudnienia po ukończeniu to ok. 30 %.
Ponieważ z roku na rok przybywało nam problemów w środowisku oraz obowiązków to i  przybywało nam etatów na pracowników socjalnych. Obecnie w ośrodku zatrudnionych jest 7 pracowników socjalnych a i tak jest za mało, żeby dobrze prowadzić z rodzinami pracę socjalną, nie mówiąc już o pracy socjalnej w środowisku.
Po dwudziestu latach pracy w środowisku, w latach największego bezrobocia w kraju oraz w naszej gminie dopadło mnie coś w rodzaju wypalenia zawodowego. Spowodowane to było bezsilnością na niektóre rzeczy, na które nie mieliśmy wpływu. O ile udawało nam się wspierać i pomagać rodzinom w kryzysowych dla nich sytuacjach, to nic nie mogliśmy zrobić, żeby ratować ich dobytek. Kiedy zaczynałam pracować nasze podgrudziądzkie wsie rozwijały się urbanistycznie. Budownictwo domków jednorodzinnych rozwijało się. Mieszkańcy budowali ładne, nowoczesne domy  dbali o swoje ogródki przydomowe.  Będąc w terenie zawsze podziwiałam widoki i cieszyło mnie to, że wieś wręcz kwitnie. Od czasu kiedy masowo zwalniano u nas w pierwszej kolejności chłoporobotników, wzrosło bezrobocie, z roku na rok widziałam jak to wszystko podupada. Rodzin nie było stać na podstawowe remonty domów oraz ich wnętrz. My też nie mogliśmy im w tym pomóc. I to było powodem mojego zniechęcenia do pracy w terenie. Był taki moment, że wyjeżdżałam w teren obeszłam całą wieś a nie miałam siły zapukać do żadnych drzwi. Płakać mi się chciało, jak widziałam co stało się z niegdyś pięknym domem, wypielęgnowanym ogródkiem. Nie potrafiłam sobie z tym poradzić i do dzisiaj mam z tym problem chociaż ponownie rozkwitają. Podzieliłam się moim problemem z kierownikiem ośrodka i podjęliśmy decyzję, że będę pracować na stanowisku pracownika socjalnego ale na miejscu nie wyjeżdżając w teren. Od kilku lat nie mam już przydzielonego rejonu i zajmuję się rodzinami z całej gminy, które pojawiają się w ośrodku pod nieobecność ich pracownika socjalnego, który wyjechał już w teren. Nadal bardzo lubię pracować z ludźmi. Wykonuję także pracę biurową, żeby odciążyć pracowników na rzecz ich pracy w terenie. Dzięki temu każdy klient, który przyjedzie do ośrodka zawsze może liczyć na pierwszą pomoc chociażby w wysłuchaniu ich problemu.
Jednak nie wszystko jest takie różowe. Najbardziej narzekamy na warunki pracy. Nie dysponujemy żadnym pomieszczeniem, w którym moglibyśmy porozmawiać z klientem w tzw. cztery oczy. Klienci nie chcą rozmawiać o swoich problemach, kiedy w pokoju przebywają inni pracownicy a często jeszcze u nich inni klienci. Jest tłoczno, gwarno, nie ma intymnej atmosfery do szczerych rozmów. Najczęściej pracownicy w takiej sytuacji wychodzą z klientem na korytarz lub do piwnicy. Denerwuje nas to, ale nie mamy wyjścia, ponieważ mamy do dyspozycji na 7 pracowników socjalnych trzy małe pokoje. Wyposażenie biur również jest bardzo skromne, dwudziestoletnie, obdrapane szafy, biurka a na remont musieliśmy czekać kilka lat. Nie czujemy się dobrze w takich warunkach, ale jesteśmy świadomi, że z bardzo skromnego budżetu przeznaczonego na utrzymanie ośrodka wiele się nie zdziała. Nasze zarobki są również niezadowalające. Nigdy nie byliśmy dobrze opłacani, nadal nikt nie docenia naszej pracy, wg mediów nic nie robimy, tylko wypłacamy zasiłki itd.
Z perspektywy mojej długoletniej pracy i tak dostrzegam więcej pozytywów pracy niż negatywów. Może miałam szczęście, że przez te wszystkie lata pracuję ze wspaniałymi ludźmi. Tworzymy zawsze zgrany zespół, wspieramy się nawzajem każdego dnia. Z rana zawsze omawiamy przypadki, trudności z dnia wczorajszego, robimy burzę mózgów, wysłuchujemy pomysłów – taka nieprofesjonalna superwizja. Dzięki dobrej atmosferze panującej naszym zespole nie zrażamy się niepowodzeniami ale też i cieszymy się wspólnie z sukcesów. Pomimo tego, że pracuję z młodymi pracownikami i dzieli nas duża różnica wieku, szanujemy się nawzajem. Młodzi chętnie korzystają z mojego mentorskiego doświadczenia. Natomiast oni poprzez swoją żywiołowość, pomysłowość, prężność pobudzają mnie do myślenia i działania.
Przez te wszystkie lata pracy cały czas się dokształcam, uczestniczę w wielu szkoleniach, kursach, co jest niezbędne aby wykonywać ten zawód. Trzeba poznawać nowe metody i narzędzia pracy, znać aktualne przepisy prawne, poznawać i wykorzystywać dobre praktyki, poszerzać horyzonty, zawierać nowe ciekawe znajomości, wymieniać doświadczenia.
Cieszę się, że podczas tej mojej pierwszej rozmowy z Panią dyrektor 28 lat temu podjęłam decyzję o podjęciu tej pracy i zmianie zawodu.
Jola Gudera  – Grudziądz 2012r.
„Z pomocą społeczną przez życie.”

 

Opublikował: admin Kategorie: Pomoc Społeczna, Rodzina, Sylwetki, Wyróżnione

40 komentarzy

 1. msf6lqi pisze:

  741773 527595Thanks for all your efforts which you have put in this. really fascinating information . 974083

 2. 925274 913210There is noticeably big dollars to comprehend about this. I suppose you made certain good points in attributes also. 203979

 3. détails pisze:

  17033 478303Hey! Nice stuff, do tell us when you post something like that! 684771

 4. 主页11sd1 pisze:

  859804 402431I really like your wp format, where did you get a hold of it? 508800

 5. 892489 787241I genuinely like your writing style, very good information , thankyou for putting up : D. 348133

 6. 108984 672479What a lovely blog page. I will undoubtedly be back again. Please maintain writing! 3406

 7. 548080 359291Thank you for your really excellent details and respond to you. I need to verify with you here. Which isnt 1 thing I often do! I get pleasure from reading a publish that can make folks believe. In addition, thanks for allowing me to remark! 501962

 8. tutorial pisze:

  220337 186757Very interesting subject , regards for putting up. 371339

 9. 457221 258360I appreciate your work , thanks for all the informative blog posts. 10712

 10. 362809 832593Soon after study several the websites together with your internet site now, and that i genuinely appreciate your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark internet site list and are checking back soon. Pls have a appear at my web page likewise and let me know in case you agree. 889515

 11. smerter pisze:

  913581 107380Some times its a pain inside the ass to read what blog owners wrote but this internet site is very user friendly ! . 873797

 12. 973047 468375Youd outstanding guidelines there. I did a search about the field and identified that extremely likely the majority will agree along with your internet page. 466937

 13. 99417 348122Beneficial information and excellent style you got here! I want to thank you for sharing your suggestions and putting the time into the stuff you publish! Great work! 773109

 14. sbobet 688 pisze:

  717118 512384Completely indited content material , Actually enjoyed seeking at . 376846

 15. Good guy pisze:

  101647 525094The Spirit of the Lord is with them that fear him. 371998

 16. buy arm band pisze:

  595721 309835Flexibility means your space ought to get incremented with the improve in number of weblog users. 889818

 17. gitano pisze:

  103881 369860 An intriguing discussion is worth comment. I believe which you should write far more on this topic, it may possibly not be a taboo subject but usually people are not enough to speak on such topics. Towards the next. Cheers 342636

 18. 765539 268074Real informative and amazing anatomical structure of subject material , now thats user pleasant (:. 461733

 19. DMPK studies pisze:

  590919 186186Thank you for this wonderful post! It has long been really helpful. I wish which you will carry on posting your expertise with us. 905379

 20. 911309 696699There is noticeably a bundle comprehend this. I suppose you produced specific nice points in functions also. 184988

 21. 429422 746538This article is very appealing to thinking men and women like me. It is not only thought-provoking, it draws you in from the beginning. This is well-written content. The views here are also appealing to me. Thank you. 974348

 22. 100282 638600I discovered your weblog website on google and appearance some of your early posts. Keep up the exceptional operate. I just extra the RSS feed to my MSN News Reader. Looking for forward to reading far more on your part later on! 755755

 23. colege11 pisze:

  355143 137826a good deal lately with my father so hopefully this will get him to see my point of view. Fingers crossed! mortgage banker new york 858808

 24. agen idnplay pisze:

  409596 175430Hi there for your personal broad critique, then once more particularly passionate the recent Zune, and additionally intend this specific, not to mention the beneficial feedbacks other sorts of everyone has posted, will determine if is it doesnt answer youre seeking for. 68115

 25. 684177 451497Hi, Neat post. Theres a issue along along with your website in internet explorer, could test this IE nonetheless will be the marketplace leader and a very good portion of individuals will omit your superb writing because of this issue. 948810

 26. 256635 848093This is the suitable weblog for anybody who needs to seek out out about this topic. You notice so a lot its virtually laborious to argue with you (not that I truly would wantHaHa). You undoubtedly put a brand new spin on a topic thats been written about for years. Fantastic stuff, just excellent! 289646

 27. 747356 809367Most heavy duty trailer hitches are developed employing cutting edge computer aided models and fatigue stress testing to ensure optimal strength. Share new discoveries along with your child and maintain your child safe by purchasing the correct style for your lifestyle by following the Perfect Stroller Buyers Guideline. 881207

 28. check my blog pisze:

  779263 957475I think this is among the most vital info for me. And im glad reading your article. But wanna remark on few common items, The web site style is perfect, the articles is genuinely wonderful : D. Excellent job, cheers 298670

 29. 747127 948265This is the suitable blog for anybody who needs to seek out out about this topic. You notice so significantly its virtually laborious to argue with you (not that I actually would wantHaHa). You undoubtedly put a brand new spin on a topic thats been written about for years. Excellent stuff, just excellent! 511070

 30. 488336 426343Some truly marvelous function on behalf with the owner of this web website , dead excellent articles . 629208

 31. 892378 346564Would adore to perpetually get updated wonderful blog ! . 281319

 32. 527832 923646Superb read, I just passed this onto a friend who was performing some research on that. And he truly bought me lunch since I discovered it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch! 518274

 33. start dating pisze:

  697331 526826I must spend a while finding out much more or understanding more. Thank you for wonderful information I was on the lookout for this information for my mission. 221300

 34. 370806 278651Enjoyed reading via this, extremely very good stuff, thankyou . 346612

 35. see this pisze:

  362147 235846my English teacher hate me cause i maintain writing about somebody from The WANTED called Jay, she gives me evils and low 299791

 36. 236558 814052hello I was very impressed with the setup you used with this weblog. I use blogs my self so congrats. definatly adding to favorites. 871055

 37. Oralia pisze:

  thank you for your advice

 38. Joi pisze:

  thank you for your advice

 39. website pisze:

  81190 930124Jeden Tag stellt man sich die Frage Was Koche Ich Heute?! Zerbrechen Sie sich nicht den Kopf, besuchen Sie uns am besten direkt auf unserer Webseite uns lassen Sie sich inspirieren 408543

 40. 84071 766302Wow, wonderful weblog structure! How long have you been running a weblog for? you produced running a weblog appear effortless. The entire appear of your site is magnificent, neatly as the content material! 340109

Odpowiedz

Zabezpieczenie atyspamowe
Skopiuj lub przepisz poniższy text aby dodać komentarz do artykułu.

Zapisz się do newslettera

Wyróżnione artykuły

Wesołych Świąt Wielkanocnych !

Z okazji zbliżających się radosnych Świąt Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego pragniemy złożyć naszym Czytelnikom najserdeczniejsze ...

Szczęśliwego Nowego Roku

Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy, aby nadchodzący 2019 rok był wyjątkowym i bardzo spokojnym czasem,  w którym uda się ...

Gminy stracą miliony z podatków od nieruchomości

Rząd zmienił sposób opodatkowania gruntów wykorzystywanych przez firmy energetyczne . Stracą na tym samorządy – ...

UOKiK bierze się za pokazy dla seniorów: Trzeba powstrzymać falę oszustw

Urząd szykuje przepisy mające utrudnić życie nieuczciwym firmom, które sprzedają drogie i niepotrzebne sprzęty czy ...

Wings for Life World Run: Biegniemy dla tych, którzy nie mogą

Wings for Life World Run to jedyny globalny bieg, w którym meta, będąca Samochodem Pościgowym, ...