Polityka Społeczna


Sytuacja na rynku pracy w październiku 2012 – bezrobocie minimalnie wzrosło

Dodano: 12 listopada 2012

Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca września br.) wyniosła w październiku 2012 roku  12,5 proc. i w porównaniu do września br. (po aktualizacji GUS: 12.4 proc.) wzrosła o 0,1 punktu procentowego. W analogicznym okresie ubiegłego roku (październik 2011 – wrzesień 2011) natężenie bezrobocia nie uległo zmianie i wynosiło 11,8 proc.

Wzrost stopy bezrobocia w październiku br. (w granicach od 0,1 do 0,3 punktu procentowego) odnotowano w dwunastu województwach. Najsilniej, bo o 0,3 punktu, natężenie bezrobocia wzrosło w województwie warmińsko-mazurskim. W dwóch województwach (lubelskim i łódzkim) wskaźnik bezrobocia w porównaniu do poprzedniego miesiąca nie zmienił się. Z kolei w województwach lubuskim i świętokrzyskim odnotowano spadek wskaźnika bezrobocia (odpowiednio o 0,2 i 0,1 punktu).  Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 9,2 proc.) wystąpiła w województwie wielkopolskim, najwyższa  w województwie warmińsko-mazurskim (19,8 proc.).

Liczba bezrobotnych w końcu października 2012 roku wyniosła 1 995,9 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca września 2012 roku  wzrosła o  16,9 tys. osób (o  0,9  proc.). W analogicznym miesiącu ub. roku odnotowano również wzrost liczby bezrobotnych. Względny (procentowy) wzrost liczby bezrobotnych w październiku 2012 roku odnotowano w  czternastu województwach, przy czym najsilniejszy w województwach:

 

– warmińsko-mazurskim – o 2 proc. (o 2 tys. osób);
– zachodniopomorskim – o 1,7 proc. (o 1,8 tys. osób);
– pomorskim – o 1,3 proc. (o 1,4 tys. osób);
– podkarpackim – o 1,2 proc. (o 1,7 tys. osób).

W województwach lubuskim i świętokrzyskim miał miejsce spadek liczby bezrobotnych. W województwie lubuskim względny spadek był znaczny i wyniósł 1,8 proc. (1,1 tys. osób). Natomiast w województwie świętokrzyskim  liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 0,3 proc. (o 0,3 tys. osób). W dwóch województwach (lubelskim i łódzkim) wskaźnik bezrobocia w porównaniu do poprzedniego miesiąca nie zmienił się.

Obserwowane w ostatnich miesiącach spowolnienie gospodarcze, przejawiające się pogorszeniem koniunktury w kluczowych sekcjach działalności gospodarczej, takich jak przetwórstwo przemysłowe, budownictwo czy handel detaliczny, spowodowało pogorszenie sytuacji na rynku pracy.

Z  sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że wzrost liczby bezrobotnych w październiku  br. wynikał w głównej mierze z rejestracji osób:

  • powracających do bezrobocia po zakończeniu umów na czas określony;
  • zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy – z prowadzonego przez MPiPS monitoringu zwolnień grupowych wynika, że w bieżącym roku zapowiedzi zwolnień grupowych są wyższe, niż przed rokiem. W okresie styczeń-wrzesień br. pracodawcy zapowiedzieli zwolnienia 59,6 tys. osób (52,7 tys. w analogicznym okresie ub. roku), a zwolniono 26,4 tys. osób (przed rokiem 24,7 tys.);
  • po zakończeniu prac sezonowych (m.in. w turystyce, budownictwie, ogrodnictwie, leśnictwie);
  • po zakończeniu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu – powroty do ewidencji co roku nasilają się od października.

Z pewnością wpływ na zaistniałą sytuację ma również spadek liczby ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w październiku 2012 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 67,2 tys. i w porównaniu do września 2012 roku  spadła  o  15,8  tys. (o  19 proc.).

Spadek  liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w październiku 2012 roku odnotowano we wszystkich województwach. Na uwagę zasługuje znaczna rozpiętość pomiędzy województwami w dynamice spadku ofert pracy. Najsilniej, bo o 45 proc., spadła liczba ofert pracy w województwie świętokrzyskim (o 1,7 tys. ofert), choć warto zauważyć, że było to jednocześnie województwo, w którym miał miejsce znaczny spadek liczby bezrobotnych. Na przeciwległym biegunie znalazło się województwo śląskie, w którym spadek liczby ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy wyniósł 2,7 proc. (0,2 tys.).

Źródło: MPiPS

Opublikował: psakowski Kategorie: Służby Zatrudnienia

Odpowiedz

Zabezpieczenie atyspamowe
Skopiuj lub przepisz poniższy text aby dodać komentarz do artykułu.

Zapisz się do newslettera

Wyróżnione artykuły

Wings for Life World Run: Biegniemy dla tych, którzy nie mogą

Wings for Life World Run to jedyny globalny bieg, w którym meta, będąca Samochodem Pościgowym, ...

100 lat polskiej polityki społecznej

W ramach programu obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. w MRPiPS zorganizowano ...

Wesołych Świąt Wielkanocnych !

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w ...

Wesołych Świąt i do siego 2018 Roku !

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia przyniosą Państwu wiele szczęścia, wiary i nadziei, a pomyślność nie ...

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego – polskie święto obchodzone 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy ...