Polityka Społeczna


Sytuacja na rynku pracy w lipcu 2012 r.

Dodano: 17 sierpnia 2012

Lipiec był kolejnym miesiącem spadku bezrobocia, zgodnie z naszymi przewidywaniami, choć dynamika sezonowego spadku wyraźnie słabnie – komentuje minister Jacek Męcina.

 1. Liczba bezrobotnych w końcu lipca 2012 roku wyniosła 1 947,9  tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca czerwca 2012 roku spadła o  16,5 tys. osób (tj. o 0,8 %).

Spadek odnotowany w lipcu 2012 roku był nieco słabszy niż odnotowany w tym samym czasie w poprzednim roku, kiedy to liczba bezrobotnych spadła o 20,1 tys. osób (o 1,1%). W dalszym ciągu utrzymuje się spowolnienie tempa spadku liczby bezrobotnych, zarówno w stosunku do poprzednich miesięcy br., jak i analogicznych miesięcy ub. roku.

Względny (procentowy) spadek liczby bezrobotnych w lipcu 2012 roku odnotowano w  13-tu województwach, przy czym najsilniejszy  w województwie:

– zachodniopomorskim – o 1,9% (o 2,0 tys. osób);
– pomorskim – o 1,5% (o 1,6 tys. osób);
– lubuskim – o 1,4% (o 0,8 tys. osób).

 W pozostałych trzech województwach (małopolskim, podkarpackim i podlaskim) miał miejsce wzrost liczby bezrobotnych, o 0,3 % (w małopolskim i podlaskim ) oraz o 0,6% (w podkarpackim).

Spadek liczby bezrobotnych w lipcu 2012 w porównaniu do czerwca 2012 odnotowano wśród mężczyzn (o 28,1 tys. ), podczas gdy liczba bezrobotnych  kobiet wzrosła (o 11,6 tys.). Sytuacja taka wystąpiła również w lipcu 2011 roku i 2010 roku, wiąże się to w pewnej mierze z faktem, że to głównie mężczyźni podejmują prace sezonowe w budownictwie i rolnictwie.

 2. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w lipcu 2012 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła  64,3  tys. i w porównaniu do czerwca 2012 roku  spadła o  3,0 tys. (o 4,4 %).

W  lipcu  2011 roku  pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 63,1 tys. ofert pracy (o 5,2 tys., czyli o  7,6% mniej  niż w czerwcu 2011 r.).   

Spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w lipcu 2012 roku odnotowano w  10-ciu   województwach i oscylował on w przedziale od  23,4% (o 1,3 tys. ofert) w województwie kujawsko-pomorskim  do  3,4%  % (o 0,1 tys. ofert) w województwie 

podlaskim. W sześciu województwach (lubuskim,łódzkim, małopolskim, pomorskim, święto­krzyskim, wielkopolskim) liczba ofert pracy wzrosła, przy czym największy, ponad 10 pro­centowy względny wzrost wystąpił w województwach: wielkopolskim (o 12,0% czyli 0,6 tys. ofert), lubuskim (o 11,6%, o 0,3 tys. ofert), pomorskim ( o 10,5%, o 0,5 tys. ofert) i łódzkim (o 10,3%, o 0,3 tys. ofert).  

3. Stopa bezrobocia rejestrowanego(na podstawie liczby pracujących z końca czerwca br.) wyniosła w lipcu 2012 roku   12,3 %  i  w  porównaniu do czerwca br.  spadła o  0,1  punktu procentowego.

W analogicznym okresie ubiegłego roku (lipiec 2011 – czerwiec  2011) odnotowano identyczny spadek natężenia bezrobocia, o 0,1 punktu (z poziomu 11,9% do poziomu 11,8%).

Zatem wskaźnik bezrobocia w końcu lipca br. był o 0,5 punktu procentowego wyższy niż przed rokiem.

W lipcu br. spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,3 do 0,1 punktu procentowego) odnotowano w 11-tu województwach, przy czym najsilniejszy (o 0,3  punktu) miał miejsce w województwie zachodniopomorskim.  W czterech województwach (małopolskim, podlaskim, świętokrzyskim i wielkopolskim) wskaźnik bezrobocia utrzymał się na poziomie miesiąca poprzedniego. Wzrost stopy bezrobocia (o 0,1 punktu) miał miejsce jedynie w województwie podkarpackim.

Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 9,1%) wystąpiła w województwie wielkopolskim, najwyższa  w województwie warmińsko-mazurskim (19,1%).

 Źródło: MPiPS

Opublikował: psakowski Kategorie: Służby Zatrudnienia

Odpowiedz

Zabezpieczenie atyspamowe
Skopiuj lub przepisz poniższy text aby dodać komentarz do artykułu.

Zapisz się do newslettera

Wyróżnione artykuły

Wings for Life World Run: Biegniemy dla tych, którzy nie mogą

Wings for Life World Run to jedyny globalny bieg, w którym meta, będąca Samochodem Pościgowym, ...

100 lat polskiej polityki społecznej

W ramach programu obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. w MRPiPS zorganizowano ...

Wesołych Świąt Wielkanocnych !

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w ...

Wesołych Świąt i do siego 2018 Roku !

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia przyniosą Państwu wiele szczęścia, wiary i nadziei, a pomyślność nie ...

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego – polskie święto obchodzone 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy ...