Polityka Społeczna


Program dożywiania dzieci i dorosłych

Dodano: 21 października 2014

Rząd kontynuuje wieloletni program dożywiania dzieci i dorosłych. Do 2020 r. na program przeznaczono 3,9 mld zł. Rocznie na wsparcie najbardziej potrzebujących zaplanowano 550 mln zł.

Strategicznym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych

Do końca 2013 roku obowiązywał program dożywiania przyjęty na lata 2006-2013. Kolejny wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” został przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. Dysponentami środków budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” są wojewodowie. Gminy realizują Program w oparciu o środki własne oraz dotacje otrzymane z budżetu Wojewodów. Łącznie pomocą w ramach Programu w 2013 roku objęto prawie 2 mln osób, z czego ponad 320 tys. stanowiły dzieci do 7. roku życia, a prawie 700 tys. to uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. W okresie styczeń–grudzień 2013 r. na realizację Programu wydatkowana została kwota ponad 870 mln zł, w tym na wsi ponad 360 mln zł. W 2013 ze środków własnych gminy przeznaczyły prawie 289 mln zł na dożywianie (posiłek, zasiłek celowy oraz pomoc rzeczowa).

W ramach programu udziela się trzech form pomocy: posiłek, świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. W 2013 r. z posiłku skorzystało ponad 900 tys. dzieci i uczniów, w tym ponad 460 tysięcy na wsi. W 2013 r. ogółem wydano ponad 120 mln posiłków, z czego ponad 5,5 mln dzieciom, które otrzymały pomoc w tej formie bez konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Ponad 1,2 mln osobom w rodzinach przekazano kwotę ponad 330 mln zł w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Prawie 88 tysięcy osób w rodzinach skorzystało ze świadczeń rzeczowych w postaci produktów żywnościowych, a do 64 tysięcy osób zorganizowano dowóz posiłków. Dodatkowo Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje w szkołach dwa programy wspierające ideę zdrowego odżywiania wśród dzieci. Jest to program „ Mleko w szkole“ oraz „Owoce w szkole“. Celem pierwszego programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.

Od roku szkolnego 2007/2008 Polska jest liderem wśród krajów UE w realizacji programu “Mleko w szkole”. W ramach programu dzieci i uczniowie spożywają mleko białe i mleko smakowe o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty”. Od początku realizacji programu „Mleko w szkole” dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli spożyły ponad 1 miliard szklanek mleka.

Program „Owoce w szkole” jest realizowany w Polsce od roku szkolnego 2009/2010. Jest on skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci przez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania, przez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Opublikował: psakowski Kategorie: Rodzina

Odpowiedz

Zabezpieczenie atyspamowe
Skopiuj lub przepisz poniższy text aby dodać komentarz do artykułu.

Zapisz się do newslettera

Wyróżnione artykuły

Wings for Life World Run: Biegniemy dla tych, którzy nie mogą

Wings for Life World Run to jedyny globalny bieg, w którym meta, będąca Samochodem Pościgowym, ...

100 lat polskiej polityki społecznej

W ramach programu obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. w MRPiPS zorganizowano ...

Wesołych Świąt Wielkanocnych !

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w ...

Wesołych Świąt i do siego 2018 Roku !

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia przyniosą Państwu wiele szczęścia, wiary i nadziei, a pomyślność nie ...

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego – polskie święto obchodzone 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy ...