Polityka Społeczna


Prezydent Duda podpisał ustawę Rodzina 500+

Dodano: 18 lutego 2016

Dnia 17 lutego 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o  pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zwaną „Programem Rodzina 500+”.

Ustawa wprowadza nowe świadczenie zwane świadczeniem wychowawczym, którego celem jest wsparcie finansowe rodziców w zaspakajaniu potrzeb życiowych w wychowywaniu dzieci. Do kręgu podmiotów uprawnionych do świadczenia wychowawczego ustawa zalicza: matkę dziecka, ojca dziecka , opiekuna prawnego dziecka lub opiekuna faktycznego dziecka.

Świadczenie wychowawcze uzależnione jest od spełnienia przez dziecko kryterium wieku, co oznacza,  że świadczenie dedykowane jest rodzinom wychowującym dzieci do ukończenia 18 roku życia, co skutkuje tym, że część rodzin mimo, iż faktycznie wychowuje więcej niż jedno dziecko nie uzyska świadczenia wychowawczego z uwagi na fakt, iż ich dzieci mają ukończone 18 lat.

W sytuacji ubiegania się o świadczenie wychowawcze na jedno dziecko konieczne będzie spełnienie kryterium dochodowego tj. odpowiednio 800 zł i 1200 zł miesięcznie na osobę w rodzinie, natomiast w sytuacji ubiegania się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko nie trzeba będzie dokumentować dochodów.

Świadczenie wychowawcze wypłacane będzie miesięcznie w kwocie 500 zł, w okresach rocznych od dnia 1 września do 31 października następnego roku. Przy czym świadczenia wychowawcze mają być przyznawane od momentu wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 r. , a jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od momentu uruchomienia programu, to pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od kwietnia 2016 roku.

Koniecznym warunkiem do uzyskania świadczenia wychowawczego będzie złożenie wniosku w organie właściwym, przy czym wzór wniosku oraz załączników do wniosku określa rozporządzenie. Wniosek będzie można złożyć przez internet za pomocą platformy emp@tia.mpips.gov.pl. lub osobiście w gminie miejsca  zamieszkania (urzędzie miasta, gminie, ośrodku pomocy społecznej lub centrum do realizacji świadczeń socjalnych). Przy składaniu wniosku elektronicznego trzeba posiadać tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Realizacja świadczenia wychowawczego przekazana została gminom, a w praktyce oznaczało to będzie realizację świadczenia w wydziałach zajmujących się świadczeniami rodzinnymi oraz w ośrodkach pomocy społecznej, bowiem ustawa zakłada delegację zadań. W sytuacji gdy będzie zachodziła koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego   świadczenie będą realizować marszałkowie województw.

Co istotne świadczenie wychowawcze nie będzie miało wpływu na prawo do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czy dodatków mieszkaniowych, czyli nie będzie stanowiło dochodu uzyskanego w rozumieniu tych ustaw.

Anna Kawecka –  prawnik,  etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie , współautor Komentarza do Ustawy o świadczeniach rodzinnych, Praktycznego Komentarza pt. Świadczenia rodzinne po zmianach od 1 stycznia 2016 r. oraz wielu innych publikacji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustaw pokrewnych. Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych prowadzonego przez Wolters Kluwer Polska SA. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA

Opublikował: psakowski Kategorie: Rodzina

Odpowiedz

Zabezpieczenie atyspamowe
Skopiuj lub przepisz poniższy text aby dodać komentarz do artykułu.

Zapisz się do newslettera

Wyróżnione artykuły

Wesołych Świąt Wielkanocnych !

Z okazji zbliżających się radosnych Świąt Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego pragniemy złożyć naszym Czytelnikom najserdeczniejsze ...

Szczęśliwego Nowego Roku

Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy, aby nadchodzący 2019 rok był wyjątkowym i bardzo spokojnym czasem,  w którym uda się ...

Gminy stracą miliony z podatków od nieruchomości

Rząd zmienił sposób opodatkowania gruntów wykorzystywanych przez firmy energetyczne . Stracą na tym samorządy – ...

UOKiK bierze się za pokazy dla seniorów: Trzeba powstrzymać falę oszustw

Urząd szykuje przepisy mające utrudnić życie nieuczciwym firmom, które sprzedają drogie i niepotrzebne sprzęty czy ...

Wings for Life World Run: Biegniemy dla tych, którzy nie mogą

Wings for Life World Run to jedyny globalny bieg, w którym meta, będąca Samochodem Pościgowym, ...