Polityka Społeczna


Zasady współpracy, oraz uczestnictwa w wydarzeniach z obszarów polityki społecznej.

polityka społeczna logo małe

REGULAMIN UDZIELANIA PATRONATÓW I PARTNERSTW PRZEZ PORTAL POLITYKASPOLECZNA.COM

§ 1
(Nadzór)

Udzielanie patronatów i partnerstw wymaga opinii Sekretarza Redakcji w kwestii zgodności z niniejszym regulaminem.

§ 2
(Opis procedury)

O objęcie przedsięwzięcia patronatem lub partnerstwem Portalu politykaspoleczna.com mogą ubiegać się organizatorzy wszystkich imprez służących promowaniu wydarzeń mieszczących się w obszarze polityki społecznej.

§ 3
(Tryb ubiegania się o patronat)

1.Wniosek o objęcie imprezy patronatem Portalu politykaspoleczna.com powinien być złożony do Redakcji z miesięcznym wyprzedzeniem terminu planowanego przedsięwzięcia.
2.W przypadku imprez nieodpłatnych decyzję o objęciu patronatem podejmuje Sekretarz Redakcji.
3.W przypadku imprez odpłatnych decyzja o objęciu patronatem będzie podejmowana przez Redaktora Naczelnego.

§ 4
(Tryb ubiegania się o partnerstwo)

1.Wniosek o udzielenie partnerstwa z Portalem politykaspoleczna.com powinien być złożony do Redakcji z min. miesięcznym wyprzedzeniem terminu planowanego przedsięwzięcia.
2.Zasady realizacji partnerstwa z Portalem politykaspoleczna.com będą regulowane każdorazowo indywidualną umową o współpracy.
3.Ostateczne decyzje będą podejmowane na zasadach określonych w §3.

§ 5
(Składanie wniosku)
Wniosek można złożyć:
a)w formie elektronicznej na adres: redakcja@politykaspoleczna.com
b)osobiście w siedzibie Redakcji
c)listownie – na adres siedziby Redakcji

§ 6
(Warunki współpracy)

1.Szczegółowe warunki współpracy określane są w oddzielnej umowie (w szczególności: logo, treść informacji, terminy wysyłki, materiały reklamowe).
2.Dodatkowo, w przypadku wydarzeń odpłatnych Strony ustalają każdorazowo wysokość upustu dla firm partnerskich Portalu politykaspoleczna.com ; jednak nie mniej niż 15%.

§ 7
(Udzielanie odpowiedzi)

1.Przyznanie lub odmowa patronatu lub partnerstwa jest wydawana w formie elektronicznej lub pisemnej. Stanowisko w sprawie patronatu lub partnerstwa nie wymaga uzasadnienia.
2.Po podjęciu decyzji, informacja o przyznaniu patronatu lub partnerstwa umieszcza się na stronie www.politykaspoleczna.com w serwisie Patronaty.

§ 8
(Współorganizowanie wydarzeń)

1.W indywidualnych przypadkach, w zależności od oceny i uznania, Portal politykaspoleczna.com może być współorganizatorem danego przedsięwzięcia.
2.Decyzję w przedmiotowej sprawie, podejmuje na wniosek Redaktor Naczelny.

§ 9
(Termin wejścia w życie, klauzula, poufność)

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 marca 2012 roku i obowiązuje bezterminowo
2.Regulamin jest dokumentem wewnętrznym Portalu politykaspoleczna.com i nie stanowi źródła prawa dla innych podmiotów.

Zapisz się do newslettera

Wyróżnione artykuły

Wesołych Świąt Wielkanocnych !

Z okazji zbliżających się radosnych Świąt Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego pragniemy złożyć naszym Czytelnikom najserdeczniejsze ...

Szczęśliwego Nowego Roku

Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy, aby nadchodzący 2019 rok był wyjątkowym i bardzo spokojnym czasem,  w którym uda się ...

Gminy stracą miliony z podatków od nieruchomości

Rząd zmienił sposób opodatkowania gruntów wykorzystywanych przez firmy energetyczne . Stracą na tym samorządy – ...

UOKiK bierze się za pokazy dla seniorów: Trzeba powstrzymać falę oszustw

Urząd szykuje przepisy mające utrudnić życie nieuczciwym firmom, które sprzedają drogie i niepotrzebne sprzęty czy ...

Wings for Life World Run: Biegniemy dla tych, którzy nie mogą

Wings for Life World Run to jedyny globalny bieg, w którym meta, będąca Samochodem Pościgowym, ...