Polityka Społeczna


Kategoria: Oświata

Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego wraz z resortem pracy i polityki społecznej rozpoczyna realizację programów, inicjatyw oraz zmian ustawowych mających poprawić sytuację absolwentów na rynku pracy. O szczegółach nowych rozwiązań prof. Barbara Kudrycka oraz minister Władysław Kosiniak-Kamysz poinformowali we wspólnym liście intencyjnym skierowanym do rektorów polskich uczelni. Ministrowie wyrazili w  więcej…

Już po raz drugi gimnazja będą mogły zbadać poziom wiedzy oraz umiejętności uczniów. Szkołom pomoże to w lepszym przygotowaniu trzecioklasistów do tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. Eksperci Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, komisji okręgowych oraz Instytutu Badań Edukacyjnych przygotowali zadania, które pozwolą szkołom przeprowadzić diagnozę w warunkach zbliżonych do egzaminu gimnazjalnego. Materiały do diagnozy,  więcej…

Związek Nauczycielstwa Polskiego przedstawia wyniki monitoringu uchwał jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych. Analiza treści uchwał wskazuje, że  dla wielu jst różnego szczebla jedynym sposobem zwiększenia wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  jest zwiększenie w ramach obecnego wynagrodzenia  tygodniowego  więcej…

Autyzm z Klasą

Dodano: 27 września 2012 10 komentarzy

Konferencja – Edukacja i integracja uczniów z autyzmem/zespołem Aspergera w szkołach różnego typu. Warszawa, 12-13 października 2012. Autyzm i zespół Aspergera to coraz powszechniej występujące zaburzenia rozwoju dziecka. Z roku na rok liczba dzieci z diagnozą spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) rośnie. Ze względu na specyfikę funkcjonowania – trudności komunikacyjne, w rozwoju społecznym, odmienny  więcej…

Międzypokoleniowość faktem

Dodano: 25 września 2012 13 komentarzy

Międzypokoleniowe Dni Aktywności są kulminacyjnym punktem obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej w Polsce. Premier, obecny na konwencji, zwrócił uwagę, że w Polsce dopiero odkrywamy możliwości, jakie drzemią w najstarszych pokoleniach.- Są to możliwości skutecznego zadbania nie tylko o siebie samych, ale także dania od siebie wielu  więcej…

Według danych Systemu Informacji Oświatowej, w polskich przedszkolach i szkołach uczy się 7815 dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. 88% z nich uczęszcza do szkół ogólnodostępnych, a 12% do specjalnych. System oświaty zapewnia każdemu wsparcie w rozwoju i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, stosownie do jego potrzeb rozwojowych i  więcej…

Żądamy lepszej oświaty !!

Dodano: 21 września 2012 7 komentarzy

Samorządowy Kongres Oświaty Warszawa, 26-27 września 2012 r. “Aby samorządy mogły wpływać na jakość oświaty – propozycje zmian legislacyjnych; “Aktywne porozumienie obywatel-samorząd”; “Jakość oświaty a rola w procesie edukacji rodziców, organizacji pozarządowych, inicjatyw społecznych”; “Jakość oświaty a zmiany w ustawie o systemie oświaty” – to tylko niektóre z tematów, jakimi  więcej…

Wolontariat długoterminowy

Dodano: 20 września 2012 2 komentarze

Konkurs dla wiejskich organizacji. Federacja Inicjatyw Oświatowych zaprasza wiejskie instytucje  i organizacje do udziału w II konkursie na organizację goszczącą wolontariuszy. Każdy podmiot, który przejdzie pozytywnie rekrutację, tj. do 8 października 2012 r. złoży atrakcyjną merytorycznie ofertę wykorzystania pracy wolontariusza, będzie mógł przyjąć na pół roku wybranego pełnoetatowego wolontariusza. Federacja  więcej…

Kolejna edycja Przeglądu za nami, miło nam zatem zaprezentować na łamach portalu laureatów tegorocznych zmagań. Przegląd twórczości artystów niepełnosprawnych przeprowadzony został w dn. 14-15.09.2012r. w 3 kategoriach konkursowych. 1. Konkurs Plastyczny „Radość tworzenia radością życia” Jury konkursu stanowili: Marek Ałaszewski – artysta, malarz; Franciszek Maśluszczak – artysta, malarz; Grzegorz Sprusik  więcej…

Wiele organizacji opiera swoją działalność na hojności osób ofiarujących im swoje pieniądze w trakcie różnego rodzaju kwest, zbiórek, aukcji dobroczynnych, loterii fantowych, lub akcji sms-owych. Założenia do nowej ustawy o zbiórkach publicznych są już gotowe. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC) skierowało właśnie projekt do konsultacji społecznych. Opinie można zgłaszać do  więcej…

Od września ruszył program upowszechniania wśród dzieci i młodzieży gry w siatkówkę. W każdym województwie powstały żeńskie i męskie Siatkarskie Ośrodki Szkolne, obejmujące łącznie 128 szkół z klasami sportowymi, w których trenuje blisko 4,5 tys. młodych siatkarek i siatkarzy.   Każdy Siatkarski Ośrodek Szkolny zostanie zaopatrzony w nowoczesny sprzęt treningowy. Sfinansowane  więcej…

Sejm przyjął informację rządu o „realizacji zadań związanych z dystrybucją pomocy społecznej przez szkoły” oraz o “socjalnej funkcji szkoły”. W dokumencie, opracowywanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, znalazły się kwestie dotyczące pomocy państwa w zakresie dożywiania uczniów, wyrównywaniu szans edukacyjnych, w tym poprzez dofinansowywanie  więcej…

OPTAN 2012   XV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Niepełnosprawnych  organizowany będzie w dniach 13-16 września przez Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka w Grudziądzu.  Jest to od wielu lat naprawdę ogólnopolska impreza, która wpisała się na dobre w kalendarz spotkań niepełnosprawnych artystów. Przyjeżdżają na nią niepełnosprawni plastycy, muzycy i recytatorzy z  więcej…

“W dniu 6 września 2012 r. odbyła się wyjątkowa uroczystość z okazji ratyfikacji Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych w Pałacu Prezydenckim, wzięły w nim różne środowiska reprezentujące osoby niepełnosprawne. Ratyfikacja Konwencji to nowe otwarcie, kamień milowy w walce o lepsze prawa dla Głuchych oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu, dzięki  więcej…

Miejska Karta Wielkiej Rodziny

Dodano: 07 września 2012 8 komentarzy

Dobre praktyki woj. mazowieckie. Wielka rodzina to powód do dumy, ale też więcej obowiązków i wydatków. Dlatego z myślą o realnym wsparciu takich rodzin w Ostrołęce powstał program Karty Wielkiej Rodziny. Program uchwalony przez Radę Miasta na wniosek Prezydenta Ostrołęki obowiązuje na terenie miasta, a jego koordynacją zajmuje się Miejski  więcej…

Zapisz się do newslettera

Wyróżnione artykuły

Wings for Life World Run: Biegniemy dla tych, którzy nie mogą

Wings for Life World Run to jedyny globalny bieg, w którym meta, będąca Samochodem Pościgowym, ...

100 lat polskiej polityki społecznej

W ramach programu obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. w MRPiPS zorganizowano ...

Wesołych Świąt Wielkanocnych !

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w ...

Wesołych Świąt i do siego 2018 Roku !

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia przyniosą Państwu wiele szczęścia, wiary i nadziei, a pomyślność nie ...

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego – polskie święto obchodzone 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy ...