Polityka Społeczna


Nowe prawo o zgromadzeniach

Dodano: 29 lipca 2015

Sejm RP przyjął całkowicie nowy rządowy projekt ustawy – Prawo o zgromadzeniach. Ma ta regulacja zastąpić wielokrotnie nowelizowaną już ustawę Prawo o zgromadzeniach z 5 lipca 1990 r. Jego celem jest kompleksowe i spójne uregulowanie zasad i trybu organizowania oraz odbywania zgromadzeń, ze szczególnym uwzględnieniem standardów konstytucyjnych, a także międzynarodowych, w tym praw gwarantowanych przez Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
Nowa regulacja wdroży wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 września 2014 r. oraz wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 3 maja 2007 r.
Przyjęte rozwiązania mają stworzyć takie warunki organizowania i odbywania zgromadzeń, które z jednej strony pozwolą na pełne i efektywne korzystanie przez obywateli oraz inne podmioty z konstytucyjnej wolności organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Z drugiej zaś zagwarantują m.in. bezpieczeństwo uczestnikom zgromadzenia i osobom postronnym, a także zapewnią ochronę porządku publicznego.
Nowość to trzy tryby organizacji zgromadzeń publicznych
Nowa ustawa przewiduje trzy tryby organizacji zgromadzeń publicznych – zwykły, uproszczony oraz zgromadzenia spontaniczne.

tłum
Tryb zwykły: w tym przypadku zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia kierowane jest do gminy. Nowością jest wprowadzenie w tym trybie sądowej procedury odwoławczej od decyzji o zakazie zgromadzeń i o rozwiązaniu zgromadzeń. Właściwy w tym zakresie będzie sąd okręgowy, w ramach procedury podobnej do procedury wyborczej. Wprowadzenie tego rozwiązania zapewni efektywną procedurę odwoławczą od decyzji o zakazie zgromadzenia.
Tryb uproszczony: Uwzględniając postulaty formułowane w ramach debaty publicznej przez stronę społeczną, projekt przewiduje również uproszczoną formę notyfikacji zgromadzenia, w której został skrócony do co najmniej 2 dni termin na jej dokonanie. Zgromadzenie, by mogło zostać zgłoszone w trybie uproszczonym, nie może powodować utrudnienia dla ruchu drogowego, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji. Projekt ustawy nie przewiduje możliwości zakazania odbycia zgromadzenia zgłoszonego w tym trybie.
Zgromadzenie spontaniczne: Ustawa wprowadza do polskiego systemu prawnego instytucję zgromadzenia spontanicznego. Jest to „zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym, nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej”. Tego rodzaju zgromadzenie nie będzie objęte obowiązkiem uprzedniego złożenia zawiadomienia o zamiarze jego odbycia. Rozwiązanie to stanowi również realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2014 r.
Wśród zaproponowanych w nowej regulacji rozwiązań jest także możliwość składania zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Odformalizowanie sposobu składania zawiadomień przyczyni się do przyspieszenia postępowania.

Źródło serwis prasowy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Odpowiedz

Zabezpieczenie atyspamowe
Skopiuj lub przepisz poniższy text aby dodać komentarz do artykułu.

Zapisz się do newslettera

Wyróżnione artykuły

Wesołych Świąt Wielkanocnych !

Z okazji zbliżających się radosnych Świąt Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego pragniemy złożyć naszym Czytelnikom najserdeczniejsze ...

Szczęśliwego Nowego Roku

Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy, aby nadchodzący 2019 rok był wyjątkowym i bardzo spokojnym czasem,  w którym uda się ...

Gminy stracą miliony z podatków od nieruchomości

Rząd zmienił sposób opodatkowania gruntów wykorzystywanych przez firmy energetyczne . Stracą na tym samorządy – ...

UOKiK bierze się za pokazy dla seniorów: Trzeba powstrzymać falę oszustw

Urząd szykuje przepisy mające utrudnić życie nieuczciwym firmom, które sprzedają drogie i niepotrzebne sprzęty czy ...

Wings for Life World Run: Biegniemy dla tych, którzy nie mogą

Wings for Life World Run to jedyny globalny bieg, w którym meta, będąca Samochodem Pościgowym, ...