Polityka Społeczna


Nowa formuła sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 roku

Dodano: 25 stycznia 2013

Cechą wspólną wszystkich zmian w systemie oświaty jest podnoszenie jakości kształcenia, a zmian we wszystkich egzaminach zewnętrznych odejście od sprawdzania wiedzy encyklopedycznej na rzecz umiejętności złożonych, takich jak analizowanie, wnioskowanie, rozumowanie, dowodzenie, modelowanie myślenia. Dlatego z jednej strony potrzebny jest inny sposób konstruowania zadań egzaminacyjnych, z drugiej – nowy sposób ich oceniania. Wszystkie te cechy będą zastosowane w nowej formule sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej oraz na egzaminie maturalnym – podkreślała Krystyna Szumilas, minister edukacji narodowej, prezentując podczas konferencji prasowej istotę zmian w tych egzaminach od 2015 roku.

Do rzetelnego sprawdzenia tak złożonych umiejętności uczniów potrzebna jest zmiana formuły egzaminów. Dziś został przekazany do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia MEN (rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych), który zawiera konkretne propozycje zmian w sprawdzianie i egzaminie maturalnym od 2015 roku, tj. dla uczniów, którzy rozpoczęli już edukację w szkole podstawowej i w liceum ogólnokształcącym według nowej podstawy programowej.

Egzamin maturalny od 2015 r.

Omawiając nowe zasady egzaminu maturalnego od 2015 roku minister edukacji podkreśliła, że propozycje MEN powstały w dialogu ze szkołami wyższymi. W nowym kształcie egzaminu część pisemna obowiązkowa pozostaje bez zmian, tym bardziej, że już dzisiaj widać pozytywne efekty wprowadzenia obowiązkowego egzaminu pisemnego z matematyki. Na liście przedmiotów dodatkowych znajdą się wszystkie, ujęte w podstawie programowej na IV etapie edukacyjnym w zakresie rozszerzonym, tj.: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język polski, języki obce nowożytne, język łaciński i kultura antyczna, języki mniejszości narodowych i języki mniejszości etycznych, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Nie obejmuje jedynie przedmiotu „wiedza o tańcu”, ponieważ nie jest on realizowany na poziomie rozszerzonym.

W części pisemnej przedmioty obowiązkowe będą zdawane na poziomie podstawowym, przedmioty dodatkowe wyłącznie na poziomie rozszerzonym, w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. Uczeń będzie miał obowiązek przystąpienia do co najmniej jednego egzaminu dodatkowego (w części pisemnej) i prawo przystąpienia do pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych.

Decyzja o obowiązkowym przystąpieniu w części pisemnej do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym wynika z obecnej praktyki rekrutacyjnej polskich uczelni, które oczekują od kandydatów na studia poszerzonej wiedzy z co najmniej jednego przedmiotu – podkreśliła minister Szumilas, przypominając, że ramowe plany nauczania obowiązujące w szkołach ponadpodstawowych od 2012 r. wprowadzają obowiązek nauki od 2 do 4 przedmiotów w zakresie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym oraz 2 przedmiotów w zakresie rozszerzonym w technikum. Zatem od 2015 r. absolwenci liceów ogólnokształcących (absolwenci techników od 2016 r.) będą przygotowani do spełnienia tego obowiązku, dzięki któremu zwiększają swoje szanse na studiowanie wybranych kierunków studiów. Już obecnie kandydaci na studia coraz częściej decydują się na zdawanie dodatkowych przedmiotów, choć dotąd nie są one obowiązkowe. Jak wynika z zestawienia – w latach 2010-2012 30 proc. maturzystów nie przystąpiło do egzaminu z przedmiotu dodatkowego, 70 proc. maturzystów przystąpiło do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego, przy czym sukcesywnie wzrasta liczba uczniów zdających dwa lub więcej tych przedmiotów.

Zdający otrzyma świadectwo dojrzałości, jeśli uzyska co najmniej 30 proc. możliwych do zdobycia punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego zdawanych w części ustnej i pisemnej oraz przystąpi do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego, dla którego nie ma progu zdawalności. Wartość tego wyniku zweryfikują szkoły wyższe.

Potwierdził to prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej oraz przewodniczący Komisji ds. Kształcenia w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. – Cieszą nas te zmiany, ponieważ są spójne z oczekiwaniami rektorów szkół wyższych i już dają efekty. W naszym odczuciu wprowadzenie obowiązkowej matury z matematyki spowodowało nie tylko zwiększenie efektywności uczenia się młodzieży, ale również zwiększenie efektywności uczenia tej młodzieży przez nauczycieli. Jesteśmy głęboko przekonani, że wprowadzenie dodatkowego egzaminu w wersji rozszerzonej jest kolejnym krokiem, równie ważnym, a może nawet ważniejszym. Uzyskanie matury tylko na podstawie przedmiotów obowiązkowych niezwykle utrudnia studentom zaaklimatyzowanie się na pierwszym roku. Dlatego zaprezentowana przez minister Szumilas formuła matury wychodzi naprzeciw naszym postulatom – odniósł się do najnowszej propozycji prof. Szmidt.

– Proponujemy zmianę formuły przeprowadzania egzaminu ustnego z języka polskiego, ponieważ obecny jest powszechnie krytykowany m.in. z tego powodu, że trudno jest sprawdzić samodzielność pracy ucznia – zaznaczyła minister. W nowym kształcie część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego (a także języków mniejszości narodowych oraz z języków mniejszości etnicznych) sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tzw. tekstem kultury, tj. obrazem, wierszem, fragmentem dzieła literackiego, tekstem o języku. Maturzysta wylosuje zadanie egzaminacyjne składające się z  tekstu kultury oraz polecenia odnoszącego się do tego tekstu. Egzamin będzie składał się z dwóch części: wypowiedzi monologowej maturzysty (ok. 10 min.) oraz rozmowy zdającego z zespołem (ok. 5 min.).

Obecny na konferencji prof. dr hab. Sławomir Żurek, kierownik Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz uczestnik zespołu przy CKE przygotowującego zmiany w egzaminie maturalnym z języka polskiego od 2015 roku do argumentów dotyczących zmiany egzaminu ustnego z języka polskiego przytaczanych przez minister Szumilas dodał kolejne. Są nimi: wyczerpanie się obecnej formuły oraz konieczność zmian w systemach egzaminacyjnych, ponieważ wpływają one na poziom dydaktyki w szkole, a właśnie o taką zmianę chodzi.

– Zmiany w zakresie matury ustnej będą przekładały się na sprawdzanie umiejętności komunikacyjno-tekstowych. Pierwszy pilotaż nowego egzaminu, przeprowadzony w grupie 500 uczniów i 66 egzaminatorów-polonistów przyniósł bardzo pozytywne opinie większości uczestników. Mamy więc nadzieję, że zmieni się sposób uczenia w polskiej szkole, że będzie się rozmawiać o tekstach ważnych, zarówno literackich, jak i innych tekstach kultury – mówił prof. Żurek.

Wyniki egzaminu maturalnego w części ustnej będą wyrażone w procentach, w części pisemnej – w procentach i na skali centylowej, dzięki której zdający będą mogli porównać swoje osiągnięcia egzaminacyjne z wynikami innych uczniów. Wynik na skali centylowej powie im, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik z danego przedmiotu. Przykładowe pytania i zadania, jakie mogą pojawić się na egzaminie maturalnym w 2015 r. wraz z rozwiązaniami, zostaną opublikowane przez CKE w informatorach z poszczególnych przedmiotów, w terminie do 31 sierpnia 2013 r.

Sprawdzian w VI klasie szkoły podstawowej od 2015 r.

Nowa formuła sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej przykłada większą wagę do sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów z kluczowych przedmiotów dla dalszej nauki – z języka polskiego i matematyki. Zadania z języka polskiego i matematyki będą obudowane kontekstami historycznymi lub przyrodniczymi. Przywoływanie kontekstów jest zgodne z umiejętnościami określonymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, ma również na celu pobudzenie ciekawości poznawczych uczniów oraz urozmaicenie tematyczne. Zostanie także wprowadzona druga część egzaminu – z języka obcego nowożytnego, co spowoduje, że uczniowie będą intensywniej uczyć się języka obcego.

Sprawdzian będzie się składał z dwóch części, przeprowadzonych jednego dnia. W części pierwszej będą sprawdzane wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym (zadania zamknięte i otwarte). Na rozwiązanie zestawu zadań uczeń będzie miał 80 minut. Druga część obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu jednego języka obcego nowożytnego, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego, do wyboru z następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. Będą to zadania zamknięte. Czas trwania sprawdzianu – 45 minut.

Wyniki sprawdzianu będą wyrażane w procentach, odrębnie z części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku dla zadań z języka polskiego i z matematyki, oraz z części drugiej – języka obcego nowożytnego.

Zarówno w sprawdzianie, jak i na egzaminie maturalnym przy ocenianiu zadań otwartych zostanie wprowadzony holistyczny sposób oceniania (podobnie jak w nowym egzaminie gimnazjalnym). W odróżnieniu od obecnie stosowanego oceniania analitycznego, oceniane będą: pokonanie tzw. zasadniczej trudności zadania oraz kolejne czynności prowadzące do pełnego rozwiązania zadania. Taki sposób oceniania będzie sprzyjać przedstawieniu pogłębionej informacji o poziomie opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności.

Źródło: MEN

Opublikował: psakowski Kategorie: Oświata

37 komentarzy

 1. 703591 560653I saw plenty of site but I believe this 1 has got something special in it in it 523596

 2. 186849 106112This post is extremely appealing to thinking individuals like me. Its not only thought-provoking, it draws you in from the beginning. This is well-written content. The views here are also appealing to me. Thank you. 398564

 3. 893701 217134Das beste Webdesign Berlin erhalten Sie bei uns, genauso wie professionelles Webdesign. Denn wir sind die Webdesign Agentur mit pfiff. 935450

 4. 515284 541880I like this weblog so significantly, saved to fav. 605916

 5. online casino pisze:

  644573 171493You completed numerous good points there. I did a search on the problem and located nearly all men and women will have the same opinion together with your blog. 848422

 6. 193607 526843Just wanna input on couple of general points, The website layout is perfect, the articles is quite superb : D. 368307

 7. 255621 810982Aw, i thought this was quite a very good post. In concept I would like to devote writing such as this moreover – spending time and actual effort to produce an excellent article but exactly what do I say I procrastinate alot by no indicates manage to get something done. 260169

 8. sell iphone x pisze:

  421215 550757Aw, this was a actually nice post. In concept I wish to put in writing like this in addition – taking time and actual effort to make an outstanding article nevertheless what can I say I procrastinate alot and not at all appear to get something done. 151502

 9. 175306 868973I havent checked in here for some time because I thought it was obtaining boring, but the last couple of posts are genuinely good quality so I guess Ill add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend. insurance guides 729730

 10. 285292 132241I discovered your weblog internet site on google and appearance several of your early posts. Keep up the exceptional operate. I simply extra the RSS feed to my MSN News Reader. Looking for forward to reading far more on your part later on! 812765

 11. UK Chat Rooms pisze:

  530686 579168I recognize theres lots of spam on this site. Do you want support cleansing them up? I may possibly support among courses! 628611

 12. 880645 718326Youre so right. Im there with you. Your weblog is surely worth a read if anyone comes throughout it. Im lucky I did because now Ive obtained a complete new view of this. I didnt realise that this concern was so critical and so universal. You completely put it in perspective for me. 822563

 13. 108027 348482This website can be a walk-through its the information you wanted concerning this and didnt know who to ask. Glimpse here, and you will undoubtedly discover it. 118328

 14. 389437 184645Nice 1, there is really some great facts on this post some of my subscribers may find this helpful, will send them a link, several thanks. 107032

 15. 455053 779450I enjoy the beneficial data you offer inside your articles. 731787

 16. 372454 890732This really is a very good topic to speak about. Sometimes I fav stuff like this on Redit. This article probably wont do effectively with that crowd. I will probably be confident to submit something else though. 69701

 17. 750825 22649hello, i came in to learn about this subject, thanks alot. will put this internet site into my bookmarks. 417715

 18. 58244 617891When do you believe this Real Estate market will go back in a positive direction? Or is it nonetheless too early to tell? We are seeing a lot of housing foreclosures in Altamonte Springs Florida. What about you? Would love to get your feedback on this. 612048

 19. 39784 973704Its exceptional as your other posts : D, regards for posting . 531390

 20. 551709 97297Companion, this web web site will be fabolous, i merely like it 739933

 21. 362517 185624Superb read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he really bought me lunch as I discovered it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch! 440679

 22. 107637 167166It is truly a fantastic and helpful piece of information. Im happy that you just shared this useful information with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing. 120232

 23. 659060 547719Hello there! Great post! Please inform us when I will see a follow up! 932788

 24. GVK Bio pisze:

  757202 900357good day, your internet internet site is low cost. I do many thanks for succeed 158660

 25. uniccshop tor pisze:

  662081 307363Its wonderful as your other blog posts : D, thanks for posting . 100897

 26. 583321 109720These kinds of Search marketing boxes normally realistic, healthy and balanced as a result receive just about every customer service necessary for some product. Link Building Services 182032

 27. 570738 661739Were glad to become visitor on this pure web site, regards in this rare info! 528295

 28. 824655 343526Hello! Fantastic post! Please when I could see a follow up! 955772

 29. 692514 812280Hello to all I cannot recognize the approach to add your web site in my rss reader. Assist me, please 596376

 30. 433728 609795Excellently written article, doubts all bloggers offered the identical content since you, the internet has to be far far better location. Please stay the best! 332665

 31. 283956 43378fantastic work Excellent weblog here! Also your web website a good deal up quick! What web host are you the usage of? Can I get your associate link on your host? I want my web site loaded up as quick as yours lol 986613

 32. 356101 894517Basically a smiling visitor here to share the really like (:, btw fantastic style and design . 928467

 33. Gvk bio pisze:

  631831 339740Cool post thanks! We believe your articles are fantastic and hope a lot more soon. We adore anything to do with word games/word play. 522858

 34. 81812 138325Hello there, I discovered your weblog by way of Google at the same time as seeking for a comparable topic, your site got here up, it seems to be fantastic. Ive bookmarked it in my google bookmarks. 988281

 35. 478536 931255Hey i just visited your site for the initial time and i truly liked it, i bookmarked it and will be back 137176

 36. 9776 13264Im so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the accidental misinformation thats at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc. 869387

 37. 940330 938751The subsequent time I read a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as a good deal as this 1. I mean, I know it was my option to read, but I truly thought youd have something attention-grabbing to say. All I hear is actually a bunch of whining about something which you possibly can repair need to you werent too busy on the lookout for attention. 807627

Odpowiedz

Zabezpieczenie atyspamowe
Skopiuj lub przepisz poniższy text aby dodać komentarz do artykułu.

Zapisz się do newslettera

Wyróżnione artykuły

Wesołych Świąt Wielkanocnych !

Z okazji zbliżających się radosnych Świąt Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego pragniemy złożyć naszym Czytelnikom najserdeczniejsze ...

Szczęśliwego Nowego Roku

Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy, aby nadchodzący 2019 rok był wyjątkowym i bardzo spokojnym czasem,  w którym uda się ...

Gminy stracą miliony z podatków od nieruchomości

Rząd zmienił sposób opodatkowania gruntów wykorzystywanych przez firmy energetyczne . Stracą na tym samorządy – ...

UOKiK bierze się za pokazy dla seniorów: Trzeba powstrzymać falę oszustw

Urząd szykuje przepisy mające utrudnić życie nieuczciwym firmom, które sprzedają drogie i niepotrzebne sprzęty czy ...

Wings for Life World Run: Biegniemy dla tych, którzy nie mogą

Wings for Life World Run to jedyny globalny bieg, w którym meta, będąca Samochodem Pościgowym, ...