Polityka Społeczna


Nie czekając na starość

Dodano: 08 listopada 2012

Patronat medialny „Impulsu Społecznego”.
Zapraszamy na Małopolski Kongres Polityki Społecznej  organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  na którym  zostanie podjęta próba zmierzenia  z   wyzwaniami dla polityki społecznej w obliczu przemian demograficznych w regionie.

15-16 listopada  w Hotelu  Swing, ul. Dobrego Pasterza 124, Kraków

Program Kongresu
Dzień I  (czwartek)

foto Mariusz Kubeł

10.00-10.15: Część powitalna
10.15 – 11.00 Wystąpienia wprowadzające:
– Pani Prof. Irena Wóycicka – Kancelaria Prezydenta
– Pan Władysław Kosiniak – Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej
11.00 -11.30: – Potencjał osób starszych w świetle wyników Diagnozy Społecznej 2011 – Pani Prof. Irena E. Kotowska- Warsaw School of Economics
11.30 – 12.00: Rzecz o udanej starości. Wokół wartości służących pomyślnemu starzeniu się – Pani Prof. Zofia Szarota – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
12.30 – 13.00: Starość w ponowoczesności. Relacje międzypokoleniowe – Pani dr Anna Zawada – Uniwersytet Śląski w Katowicach
13.00 -13.30: Międzypokoleniowy dialog czy zderzenie pokoleń? – Pan Prof. Wiesław Łukaszewski – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
14.00-14.30: Strategie działań w starzejącym się społeczeństwie – Pani Prof. Barbara Szatur- Jaworska – Uniwersytet Warszawski

foto Mariusz Kubeł

14.30-15.00: Innowacyjne podejście do zmian demograficznych – strategia dla Małopolski wobec wyzwań starzejącego się społeczeństwa Pan Jacek Woźniak – Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Planowania Strategicznego UMWM
15.00-15.30 – Wdrożenie regionalnej strategii działań w kontekście starzenia się społeczeństwa – Program Strategiczny „Włączenie Społeczne” – Pani Małgorzata Szlązak – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
16.15 – 17.15: Debata z udziałem studentów i seniorów (debata dostępna dla pozostałej publiczności)
Temat: „W okowach dyktatury młodości”: Celem debaty jest prezentacja wzajemnego postrzegania się pokoleń, właściwego kształtowania relacji międzypokoleniowych oraz poznania priorytetów i wartości, które charakterystyczne są dla tych dwóch pokoleń. Uczestnicy będą dyskutować również z tezą zawartą w tytule debaty oraz porozmawiają m.in. o konsekwencjach tego stanu rzeczy.

foto Mariusz Kubeł

Dzień II (piątek)
Konferencja I – Poza stereotypem aktywizacja 50+
10.00-10.30: Zaktywizuj się, czyli młodość na starość – edukacja – promocja uczenia się przez całe życie- Pani Wiesława Borczyk – prezes Sądeckiego UTW i Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW, członek zespołu ekspertów ds. osób starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich
10.30-11.00: Miasta/gminy przyjazne seniorom – Pan dr Paweł Kubicki – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
11.00-11.45: „Kultura miejska – węzły i przepływy” czyli uczestnictwo seniorów w kulturze – wnioski z projektu badawczego Małopolskiego Instytutu Kultury i Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ – Pani dr Anna Nacher- Uniwersytet Jagielloński, Pan Piotr Knaś – Małopolski Instytut Kultury
12.15-12.45: „Dojrzałość w sieci”: Seniorzy wobec Internetu – Pan Wojciech Kowalik- Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
12.45-13.30: Portale dla seniorów – badania Pani dr Joanny Wnęk-Gozdek, Pani Joanny Łaszyn – Uniwersytet Pedagogiczny Kraków
13.45-14.15: Technologie cyfrowe w życiu współczesnych seniorów – Pan Mariusz Klapper – UTW Politechnika Krakowska, Uniwersytet Otwarty AGH
14.15:15.00: Zagrożenie czy szansa? – osoby starsze na rynku pracy – społeczna percepcja, bariery psychologiczne i uwarunkowania zewnętrzne – Pani Karolina Thel – Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego, Akademia Sztuk Pięknych, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej – Warszawa
15.00-15.45: Debata

foto Mariusz Kubeł

Temat: Aktywizacja poza stereotypem
Debata, w której wezmą udział praktycy zaangażowani w aktywizację seniorów oraz prelegenci, którzy wzięli udział w części wykładowej. W trakcie tej debaty będą rozważane kwestie związane z problemem aktywizacji osób starszych zarówno w kontekście rynku pracy dla osób starszych, dostępności usług dla seniorów oraz możliwości, które stwarza technologia i nauka.

foto Mariusz Kubeł

Konferencja II – Osoby zależne – opieka i wsparcie.
Wyzwania, strategie, kierunki
Konferencja otwarcia projektu “Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”
Konferencja współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
10.00-10.40:Wystąpienia wprowadzające:
– przedstawiciel Zarządu Województwa Małopolskiego
– Wioletta Wilimska – Dyrektor ROPS
-Wsparcie Szwajcarii dla nowych krajów członkowskich UE – wystąpienie przedstawiciela Swiss Agency for Development and Cooperation/Swiss Contribution Office
– Założenia projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” – Rafał Barański, p.o. z-cy dyrektora ROPS w Krakowie
10.40-11.20:`Domność i bezdomność`. Instytucjonalne wsparcie jednostki i rodziny na przykładzie wybranych państw – Pani dr hab. prof. UR Beata Szluz – Uniwersytet Rzeszowski
11.20-12.00: Możliwości dla organizacji opieki nad osobami starszymi. Włoskie inspiracje – Pani dr Jolanta Perek- Białas – Uniwersytet Jagielloński/Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
12.30-13.00: Jaka alternatywa dla instytucjonalnych form opieki nad osobami starszymi? – rozwiązania anglosaskie i francuskie – Pani dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak – Uniwersytet Warszawski
13.00-13.45: Opiekunowie nieformalni- „sprywatyzowana” utopia – Pani dr Mariola Racław – Uniwersytet Warszawski
14.00-14.30: Podwyższanie jakości usług opiekuńczych – doświadczenia Sopockiego Programu Wsparcia Osób Objętych Usługami Opiekuńczymi w Środowisku „Tęczowa Jesień” Pani Małgorzata Chrzanowska – koordynator programu
14.30-15.00: Standard usług opiekuńczych dla osób starszych w miejscu zamieszkania – WRZOS – Pani Mirosława Zielony – przewodnicząca zespołu ds. osób starszych
15.00-15.45: Debata
Temat: Jaka przyszłość opieki nad seniorami – wyzwania, strategie, kierunki. Za i przeciw: instytucjonalne i nieinstytucjonalne formy opieki nad seniorami
Uczestnikami dyskusji będą prelegenci z tej sesji wykładowej oraz zaproszeni goście.

Źródło ROPS Kraków

Patronat medialny.

Odpowiedz

Zabezpieczenie atyspamowe
Skopiuj lub przepisz poniższy text aby dodać komentarz do artykułu.

Zapisz się do newslettera

Wyróżnione artykuły

Wings for Life World Run: Biegniemy dla tych, którzy nie mogą

Wings for Life World Run to jedyny globalny bieg, w którym meta, będąca Samochodem Pościgowym, ...

100 lat polskiej polityki społecznej

W ramach programu obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. w MRPiPS zorganizowano ...

Wesołych Świąt Wielkanocnych !

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w ...

Wesołych Świąt i do siego 2018 Roku !

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia przyniosą Państwu wiele szczęścia, wiary i nadziei, a pomyślność nie ...

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego – polskie święto obchodzone 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy ...