Polityka Społeczna


Kultura Głuchych

Dodano: 20 lipca 2012

„Polski Język Migowy” (PJM) jest naturalnym językiem wizualno-przestrzennym społecz­ności głuchych w Polsce, szczególnie u osób pochodzących z rodzin, w których głuchota przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. W odróżnieniu od języków fonicznych wypo­wiedzi są konstruowane na gruncie modalno­ści wzrokowej, a nie słuchowej. Polski Język Migowy posiada własną strukturę gramatyczną: składnię, morfologię, fonologię, a nawet fonety­kę.
Każdy język wizualno-przestrzenny w tym także PJM posiada specyficzne cechy tj: klasyfikatorowość, niemanualność, symultaniczność, kierunkowość.
 “Język migowy jest w rękach jego mistrzów, językiem pięknym i pełnym ekspresji; to język dla którego ani natura ani sztuka nie znalazły substytutu umożliwiającego głuchym kontakt między sobą, tak długo jak na naszej planecie będzie choć dwoje niesłyszących, którzy będą się porozumiewać, język migowy będzie istniał”. J.Schuyler Long
Umiejętność barwnego i przejrzystego opowiadania w języku migowym jest bardzo ceniona – o czym świadczy bogaty folklor migowy: opowiadania, poezja, humor, zabawy językowe. Przez długi czas nie istniał sposób zapisu języków migowych, dlatego większość tej spuścizny była przekazywana w bezpośrednim kontakcie, podobnie jak ma to miejsce w wielu tradycjach pozaeuropejskich.

Przez wiele lat współpracuje z dr Piotrem Tomaszewski, który jest adiunktem UW i który nadzoruje Pracownię Badań nad PJM i Komunikacją Głuchych na Wydziale Psychologii UW. Przygotowaliśmy wspólnie programy nauczania PJM jako obcego języka dla osób słyszących.
Współpracuję również z Tomaszem Smakowskim, który posiada rodziców głuchych, a obecnie pełni funkcję tłumacza języka migowego. W ramach szkolenia dla pracowników PCPR wspólnie przekazujemy osobom słyszącym wiedzę na temat problematyki życia osób głuchych w Polsce.
Pragnę mocno podkreślić, że rozpoczynające się szkolenia dla urzędników   mają istotne znaczenie: pracownicy pracujący w urzędach mają codziennie do czynienia z różnymi klientami, a wśród tych są m.in. głusi bądź słabosłyszący. Żywię nadzieję, że szkolenie przyniesie taki efekt, że Ci pracownicy będą mogli lepiej porozumiewać się z głuchymi/niedosłyszącymi klientami, a co za tym idzie, lepiej rozumieć, z jakimi problemami na co dzień mogą stykać się głusi/niedosłyszący.
Rządowa ustawa o języku migowym przewiduje oficjalne otwarcie Polskiej Rady Języka Migowego. W związku z tym mam nadzieje, że Ministerstwo MPiPS uwzględni możliwość przyjęcia głuchych kandydatów na członków tej rady.  Muszę zaakcentować, że udział doświadczonych ludzi głuchych w rozwoju Polskiej Rady Języka Migowego może przyczynić się do stworzenia owocnej współpracy z instytucjami publicznymi w zakresie rozwiązywania problemów związanych z procesem komunikacji z osobami głuchymi w całej Polsce.
Specjalnie dla portalu – Paweł Rosik specjalista ds. wizerunku i promocji Kultury Głuchych w Polsce

Opublikował: m.kubel Kategorie: Opieka Medyczna, Oświata, Pomoc Społeczna, Rodzina, Wyróżnione

Odpowiedz

Zabezpieczenie atyspamowe
Skopiuj lub przepisz poniższy text aby dodać komentarz do artykułu.

Zapisz się do newslettera

Wyróżnione artykuły

Wings for Life World Run: Biegniemy dla tych, którzy nie mogą

Wings for Life World Run to jedyny globalny bieg, w którym meta, będąca Samochodem Pościgowym, ...

100 lat polskiej polityki społecznej

W ramach programu obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. w MRPiPS zorganizowano ...

Wesołych Świąt Wielkanocnych !

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w ...

Wesołych Świąt i do siego 2018 Roku !

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia przyniosą Państwu wiele szczęścia, wiary i nadziei, a pomyślność nie ...

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego – polskie święto obchodzone 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy ...