Polityka Społeczna


Kontrowersje wokół nowelizacji ustawy o pieczy zastępczej

Dodano: 24 lipca 2014

Związek Miast Polskich nie zgadza się z zapisami zawartymi w nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Największy sprzeciw samorządowców budzi zapis o finansowaniu tych zadań. Ze względu na to, że są to zadanie własne, to dofinansowanie powinno być w dochodach własnych, a nie w formie dotacji.
Akceptacji samorządowców, którzy omawiali ten dokument na posiedzeniu zarządu Związku Miast Polskich nie uzyskał projekt rządowy, który jest wynikiem analizy dwóch lat funkcjonowania ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Projektodawcy zwracają uwagę w uzasadnieniu, że nowelizacja ta uwzględnia zmiany, które poprawią funkcjonowanie rozwiązań systemowych oraz przyczynią się do lepszego jakościowo wsparcia rodzin i poprawy opieki nad dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej czy poprawy funkcjonowania procedur adopcyjnych.
Zdaniem członków zarządu Związku Miast Polskich, do najważniejszych zmian należą: zmniejszenie liczby rodzin znajdujących się pod opieką 1 asystenta rodziny z 20 do 15 (konieczność zatrudnienia większej liczby asystentów, bez zapewnienia dodatkowych środków finansowych) oraz zdjęcie z sądów obowiązku wskazania formy pieczy zastępczej, w jakiej miałoby być umieszczone dziecko, i przeniesienie go na starostów (zmiana może powodować zwiększenie liczby etatów w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie). Projekt ponadto reguluje oraz uściśla zakres obowiązków organizatorów i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, kwestie nadzoru i kontroli, usamodzielnienia wychowanków czy procedury adopcyjne.
Daje też możliwość tworzenia przez gminę centrum administracyjnego zapewniającego wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną prowadzonych przez gminę placówek wsparcia dziennego (jednak ten zapis utrudniać może sytuację w niektórych miastach, np. w Tychach, gdzie zmiana ta podniesie koszty funkcjonowania).
Zniesiono także próg dotacji. Zmiana przepisu nie zobowiązuje już JST do zachowania procentowego udziału dotacji w wysokości 50%/70%, a jedynie zobowiązuje do poniesienia kosztów obsługi danego dofinansowania zadania w wysokości 1%. Ma to za zadanie ułatwić korzystanie z rządowych dotacji, zwiększyć możliwości dofinansowania. Okres, przez który mają być udzielane dotacje, będzie również przedłużony.
– Chociaż dotacje na dofinansowanie nowych zadań, to niewłaściwy sposób, trzeba docenić fakt, że posłowie chcą poprawić możliwości i warunki ubiegania się o dotacje- podkreślał dyrektor biur ZMP, Andrzej Porawski.
Reprezentanci miast członkowskich ZMP mówili o rozszerzaniu zakresu obowiązków gminnych i powiatowych struktur, które się tym zajmują, a także o podnoszeniu standardów wykonywania zadań, co zwiększy koszty po stronie samorządów. W dodatku nikt nie próbuje nawet określić skali tego wzrostu.
– Musimy to oprotestować i domagać się zapewnienia systemu finansowania. Ze względu na to, że jest to zadanie własne, to dofinansowanie powinno być w dochodach własnych, a nie w formie dotacji – argumentował prezes ZMP, Ryszard Grobelny.
Źródło serwis prasowy Związku Miast Polskich

 

 

Opublikował: m.kubel Kategorie: Pomoc Społeczna, Rodzina, Wyróżnione, Z życia wzięte

Odpowiedz

Zabezpieczenie atyspamowe
Skopiuj lub przepisz poniższy text aby dodać komentarz do artykułu.

Zapisz się do newslettera

Wyróżnione artykuły

Wings for Life World Run: Biegniemy dla tych, którzy nie mogą

Wings for Life World Run to jedyny globalny bieg, w którym meta, będąca Samochodem Pościgowym, ...

100 lat polskiej polityki społecznej

W ramach programu obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. w MRPiPS zorganizowano ...

Wesołych Świąt Wielkanocnych !

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w ...

Wesołych Świąt i do siego 2018 Roku !

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia przyniosą Państwu wiele szczęścia, wiary i nadziei, a pomyślność nie ...

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego – polskie święto obchodzone 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy ...