Polityka Społeczna


Co rodzice gimnazjalistów powinni wiedzieć o nowym kształceniu zawodowym

Dodano: 18 stycznia 2013

Przez ostatnie dziesięciolecia wyuczony zawód dawał ludziom utrzymanie często przez całe życie, aż do emerytury. Dziś trzeba być przygotowanym na to, że kariera rozwijać się będzie dynamicznie, a my pracować będziemy nie tylko w wielu miejscach, ale i kilku zawodach. Temu służyć mają zmiany w kształceniu zawodowym wprowadzane od 1 września 2012 roku.
Dotychczas funkcjonujący w Polsce system kształcenia zawodowego spotykał się z licznymi zarzutami dotyczącymi  niskiej efektywności, słabości powiązań z otoczeniem gospodarczym i co się z tym wiąże, niedopasowaniem do potrzeb zmieniających się rynków pracy: krajowego, regionalnego i lokalnego chociaż coraz częściej także europejskiego.
Odpowiedzią systemu oświaty na te wątpliwości jest wdrażana od 1 września 2012 r. modernizacja kształcenia zawodowego z przesłaniem, że do kwalifikacji i kompetencji wymaganych na rynku pracy można dochodzić różnymi drogami, poprzez kształcenie w trybie szkolnym i pozaszkolnym, formalnym, nieformalnym a wiedza i nabyte umiejętności muszą być aktualizowane przez całe życie.
Podstawą nowego spojrzenia na kształcenie zawodowe, realizowane zarówno w szkole jak i w formach pozaszkolnych, jest wyodrębnienie w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego poszczególnych kwalifikacji. Pojęcie kwalifikacji w zawodzie oznacza wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

Coraz większy renesans przeżywają zasadnicze szkoły zawodowe i technika zawodowe.
Wybierając trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową, pamiętajmy o tym, że jej ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Można też dalej kształcić się w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. W ZSZ przez 3 lata będziemy się uczyć nie tylko przedmiotów zawodowych, ale też ogólnych. Oprócz języka polskiego, matematyki i języka obcego będziemy się uczyć: historii, wiedzy o  społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości, geografii, biologii, chemii, fizyki, informatyki czy edukacji dla  bezpieczeństwa.  Zdobywamy więc, w zakresie podstawowym, wiedzę i umiejętności we wszystkich  przedmiotach ogólnokształcących. Polecam Państwu ten typ szkoły, jeśli jesteście zainteresowani szybkim zdobyciem konkretnego zawodu i  podjęciem pracy.  Wybierając zasadniczą szkołę zawodową, trzeba spodziewać się dużej liczby godzin zajęć praktycznych, które służą przede wszystkim nabywaniu kompetencji zawodowych potrzebnych w wybranym zawodzie. Zatem mniej teorii, a więcej praktyki zawodowej. Wybór tego typu szkoły to świetne przygotowanie do tego, by w przyszłości pracować i dalej (gdy przyjdzie na to czas) się uczyć. Ukończenie tego typu szkoły nie przekreśla też szansy na bycie w przyszłości studentem.

KURS ZAWODOWY

foto Mariusz Kubeł

Inną formą zdobycia zawodu jest kwalifikacyjny kurs zawodowy. To pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.
Poszczególne kwalifikacje mogą być nabywane przez osoby dorosłe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Definicja kwalifikacyjnego kursu zawodowego określona została w art. 3 pkt 20 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego obejmuje 200 zawodów, w ramach których wyodrębniono 252 kwalifikacje. Dla kwalifikacji wyodrębnionych w 161 zawodach klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Zatem życzymy właściwego wyboru ścieżki kształcenia!

Źródło Serwis prasowy MEN
Opracował Mariusz Kubeł

Opublikował: m.kubel Kategorie: Oświata, Wyróżnione

Odpowiedz

Zabezpieczenie atyspamowe
Skopiuj lub przepisz poniższy text aby dodać komentarz do artykułu.

Zapisz się do newslettera

Wyróżnione artykuły

Wings for Life World Run: Biegniemy dla tych, którzy nie mogą

Wings for Life World Run to jedyny globalny bieg, w którym meta, będąca Samochodem Pościgowym, ...

100 lat polskiej polityki społecznej

W ramach programu obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. w MRPiPS zorganizowano ...

Wesołych Świąt Wielkanocnych !

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w ...

Wesołych Świąt i do siego 2018 Roku !

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia przyniosą Państwu wiele szczęścia, wiary i nadziei, a pomyślność nie ...

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego – polskie święto obchodzone 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy ...