Polityka Społeczna


Aktywni na rynku pracy w wieku 70+

Dodano: 25 marca 2015

Jednym z priorytetów polityki senioralnej powinna być aktywizacja osób starszych. – Im dłużej podtrzymujemy tę aktywność, tym mniejsza liczba osób w przyszłości będzie wymagała pomocy – mówił prof. Piotr Błędowski – Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Polityka senioralna skupia się m.in. na konieczności rozwoju opieki geriatrycznej i usług opiekuńczych oraz kładzie nacisk na profilaktykę i odpowiednie przygotowanie się do starości, a także zachęcanie do aktywności fizycznej. Współczesna medycyna podejmuje wielki wysiłek w kierunku wydłużania ludzkiego życia, któremu jednak nie towarzyszy porównywalna troska o przedłużenie sprawności psychofizycznej, zapewniającej jego odpowiednią jakość. Starość silnie naznaczona jest chorobą i niedołęstwem. W Polsce w 2010 r. niewiele ponad 14% osób miało więcej niż 65 lat. W ciągu zaledwie dwóch dekad wskaźnik ten wzrośnie aż dwukrotnie. Taka struktura wiekowa społeczeństwa rodzi poważne skutki ekonomiczne i społeczne dla systemu emerytalnego, ale także, a może przede wszystkim, dla ochrony zdrowia starsi pracownicy to większe wydatki na zapewnienie odpowiedniego komfortu życia i sprawności w pracy. Dlatego niezwykle ważne są innowacje medyczne, które pozwalają zachować pracownikowi sprawność na dłużej. Równie ważna jest odpowiednio wczesna edukacja dotycząca roli i wpływu profilaktyki na zdrowie społeczeństwa. Regularny i stały dostęp do innowacyjnych rozwiązań w zakresie profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia będzie decydującym czynnikiem, dzięki któremu ludzie dłużej pozostaną zdrowi i sprawni, a tym samym w większym stopniu będą przyczyniać się do rozwoju społeczno-ekonomicznego.

Wpływ zmian demograficznych na gospodarkę i budżet państwa związany jest z dwoma trendami: spadkiem liczby ludności i starzeniem się społeczeństwa. Priorytetowym działaniem powinien być przede wszystkim program zaadresowany do starszych, którego celem byłoby utrzymanie ich na rynku pracy.

Aż 84% bezrobotnych jest przekonanych o negatywnym stosunku pracodawców do osób po 50-tce poszukujących pracy, a 66% badanych deklaruje, że podczas starań o pracę osobiście doświadczyli odmowy zatrudnienia ze względu na swój wiek. Za najważniejsze atuty swojego wieku, które mogłyby być przydatne dla pracodawcy, osoby bezrobotne w wieku 50+ uznają doświadczenie zawodowe (82%) i życiowe (56%), a w dalszej kolejności rozwagę (27%) i lojalność wobec pracodawcy (20%) i etykę (14%). Generalnie są to cechy, na które wskazują również pracodawcy i instytucje rynku pracy, mówiąc o zaletach starszych pracowników.

W ciągu życia zmieniają się umiejętności, cechy pracowników, które mogą wpływać na jakość i rodzaj wykonywanej pracy. Maleje siła fizyczna i odporność, ale kumulowane są wiedza, doświadczenie i mądrość życiowa. Kierując się taką logiką, możemy spróbować dostosować miejsce i charakter pracy tak, by możliwości starszych pracowników były jak najlepiej wykorzystywane.
Debata na temat sytuacji na rynku pracy i wydłużania aktywności zawodowej w Polsce powinna również zmienić swój charakter i być zorientowana przede wszystkim na działanie w oparciu o bardzo ważne elementy jak: zdrowie, edukacja dorosłych, zmiana postaw pracodawców i pracowników.

Źródło: Raport Departamentu Polityki Senioralnej MPiPS
opracowanie redakcyjne M.Kubeł

Odpowiedz

Zabezpieczenie atyspamowe
Skopiuj lub przepisz poniższy text aby dodać komentarz do artykułu.

Zapisz się do newslettera

Wyróżnione artykuły

Wings for Life World Run: Biegniemy dla tych, którzy nie mogą

Wings for Life World Run to jedyny globalny bieg, w którym meta, będąca Samochodem Pościgowym, ...

100 lat polskiej polityki społecznej

W ramach programu obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. w MRPiPS zorganizowano ...

Wesołych Świąt Wielkanocnych !

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w ...

Wesołych Świąt i do siego 2018 Roku !

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia przyniosą Państwu wiele szczęścia, wiary i nadziei, a pomyślność nie ...

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego – polskie święto obchodzone 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy ...