Polityka Społeczna


30 lat w samej pomocy społecznej!

Dodano: 05 czerwca 2012

Sylwetki pomocy społecznej woj. podlaskie.

Politykaspoleczna.com :   To jest się czym pochwalić?
Edward Jarota : Byłoby.

PS: Oczywiście  warto.  Z tych 30 lat w pomocy to większe osiągnięcia – jakie?
EJ: Pomoc społeczna nie jest jakimś intratnym zajęciem, jak to sobie ktoś tam wyobraża. Jak to kiedyś mówił Minister Jacek Kuroń: Jak ktoś rok lub dwa popracuje w pomocy społecznej, to on już będzie pracował. Nie wszyscy wytrzymywali. Ja wytrzymałem. I to nie w sensie jakiegoś tam cierpiętnictwa, tylko leży to w mojej naturze. Od 1985 roku jestem tam Dyrektorem. Wcześniej zastępcą. To nie tylko funkcje dyrektorskie. No i tak zostałem od 1982 roku do dzisiaj i nie żałuje tego, bo udało się sporo zrobić dla ludzi, dla regionu. To jeszcze było wówczas województwo łomżyńskie i znacznie większy obszar do zarządzania. Ale problemy ludzkie wciąż są takie same, czy to powiat, czy gmina, czy chociażby województwo. Wcześniej było więcej pracy w sensie organizatorskim. Organizacja podstaw bazy materialnej ośrodków pomocy społecznej. Reforma w  1990 roku. To wszystko i tak musieliśmy przejść. A później następna reforma, powstanie powiatów i likwidacja tego, co się tworzyło.

PS: Przejście na inny poziom zarządzania?
EJ: Zostałem w powiecie ziemskim, dlatego, że tutaj bliższa mi była wieś. Chociaż gminy mniej znałem, bo w mieście jest łatwo zarządzać mając wszystko na miejscu, jest baza w dużym skupieniu. Natomiast na wsi ludzie mieszkający mają utrudniony dostęp do wielu instytucji, zwłaszcza niepełnosprawni. Utrudniony dostęp do poradnictwa wszelkiego typu, psychologicznego, prawnego, zawodowego – i tu widziałem swoją rolę. I tak zostałem.

PS: Jak ta dostępność z Pana perspektywy poprawiła się na przestrzeni ostatnich kilku lub kilkunastu lat?
EJ: Na pewno poprawiła się, ale tutaj z jednej strony mamy ubożejące środowisko na wsi, spychanie na margines, mówimy o wykluczeniu społecznym ludzi zwłaszcza niepełnosprawnych. To, że są dotknięci taką podwójną marginalizacją. Także ta pomoc tutaj ze strony powiatu, a konkretnie Centrum Pomocy Rodzinie, z tej racji musi obejmować całe rodziny. Nie tylko samych niepełnosprawnych. Jeśli chodzi o gminy i pomoc tam realizowaną, to sprawa została nie ruszona od lat. Ośrodki pomocy istnieją, wypłacają zasiłki, dzielą pieniądze. Generalizuje i nie chciałbym tutaj nie zauważać tych prężnie działających ośrodków, bo są i takie. Tu mówię o takiej własnej inicjatywie – nic się nie dzieje, nic nowego nie powstaje. Ja wiem, że od początku tych pań w pomocy jest mało. Wójtowie nie wspierają dostatecznie ich w pracy, nie zatrudniają nowych osób. One się duszą. Zadań przybywa, również i biurokracji. Tak, że mniej czasu jest na poświęcenie uwagi człowiekowi, jego problemom. Stawiam taką diagnozę – nie jest dobrze i poprawiło się niewiele.

PS: To kto wspomaga działania powiatu w dziedzinie pomocy społecznej?
EJ: Ja od wielu lat, oczywiście za przyzwoleniem moich przełożonych, nawet jak jeszcze nie było powiatu, wcielam taką zasadę, że tam gdzie brakuje kadry, środków, tej inicjatywności, wchodzić w relacje głębsze z organizacjami pozarządowymi. Nie tylko z racji, że to będzie wygodniej, ale miałem ten cel – skuteczna pomoc. O konkretną pomoc, a nie tylko propagandowe oświadczenia, że my tu współpracujemy z organizacjami, a za tym nie idą konkretne działania. Chodziło o to, żeby coś stworzyć tym ludziom. Konkretnie w Łomży – dom pomocy dla ludzi w podeszłym wieku na 30 miejsc. Prowadzony jest przez PKPS (Polski Komitet Pomocy Społecznej – przyp. red.) na zlecenie powiatu łomżyńskiego. Wcześniej wojewody łomżyńskiego. I to działanie w tym kierunku od wielu lat zdaje z powodzeniem egzamin. Drugi Dom w Tykocinie dla kobiet z zaburzeniami psychicznymi, w tej chwili już na 50 miejsc, prowadzony na zlecenie powiatu przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Ośrodek wsparcia w Kownatach dla 40 uczestników, to ośrodek dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami z terenu powiatu, prowadzony na zlecenie przez Zarząd Okręgowy PKPS w Łomży. Następny przykład – warsztat terapii zajęciowej w miejscowości Marianowo dla 35 uczestników prowadzony na zasadach umowy między Zarządem powiatu łomżyńskiego, a Stowarzyszeniem „Rodzice Dzieciom Troski Specjalnej”. I te wymienione placówki funkcjonują znakomicie. Ponieważ te organizacje są prężne (PKPS, Caritas) mogą rozwijać dalej to, co myśmy zapoczątkowali. Na bazie tych domów powstają następne działania, inicjatywy i wreszcie placówki. Ale trzeba było najpierw stworzyć podwaliny do ich działalności. I to zdaje egzamin, ponieważ placówki się rozwijają, osiągają wymagane standardy. Zwiększa się liczba miejsc, poprawiają się standardy życia podopiecznych tam przebywających lub dojeżdżających. PKPS na przykład dowozi do Kownat codziennie uczestników tam i z powrotem do domów. Samochód pokonuje około 300 km codziennie. I teraz jest tu właśnie ten przykład miasto, a wieś. W mieście przyjdą uczestnicy sami, bo mają blisko. A z obszaru powiatu trzeba ich dowieźć, czyli dodatkowe koszty, dodatkowa logistyka, więcej trudu. Ja tu podaję przykłady, kiedy współpraca z organizacjami pozarządowymi, zlecanie im zadań przynosi efekty i jest lepsze, skuteczniejsze. Pewnie, że ambicją byłoby stworzenie własnych placówek, które powiat prowadzi samodzielnie. Takie głosy się pojawiają, ale kwestia takiej podległości bezpośredniej ma tu najmniejsze znaczenie, ważne jest jak ona działa, służy ludziom. To właśnie jest najważniejsze. Nasz powiat nie należy do najbogatszych, nie ma bazy do adaptacji i środków na inwestycje, więc trzeba liczyć na dobrą współpracę z organizacjami. Te kilka placówek świadczy o tym, że mamy te podstawowe potrzeby zaspokojone.

PS: Wspomniał Pan na początku rozmowy o rodzinach waszych podopiecznych.
EJ: Naturalnie. Pomagając danej osobie pomagamy rodzinie. Zaczynamy od niepełnosprawnych, bo sytuacja tych osób jest trudna, zwłaszcza na wsi. Jak wcześniej zauważyłem są oni zagrożeni podwójną marginalizacją. Raz, że maja tylko ośrodek pomocy społecznej w gminie. Ale tam oprócz  skromnej pomocy materialnej w formie zasiłków nic więcej nie ma. Tym osobom, jak także ich rodzinom trzeba pomóc. W sensie poradnictwa psychologicznego, prawnego, trzeba te osoby przygotować, aby mogły się poruszać na rynku pracy, jak i do aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Tu nie chodzi o wyręczanie służb zatrudnienia, tylko przygotowanie tych ludzi, żeby oni nie czuli się zagubieni, żeby potrafili samodzielnie z czasem pójść i tej pracy szukać poprzez liczne szkolenia i kursy zawodowe. I tu zahaczamy o projekty systemowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, które organizujemy. Ci ludzie zdobywają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Dzięki temu jest im łatwiej odnaleźć się na lokalnym rynku pracy. Rodzinie jest też wtedy łatwiej. Mówiąc o Centrach Pomocy Rodzinie trzeba wspomnieć o grupach wsparcia. To są rodzice wychowujący dzieci niepełnosprawne. Realizując projekt systemowy od 2008 roku już w 2009 roku taką grupę wsparcia udało nam się razem z rodzicami stworzyć. Ona się cały czas rozwija. Po co rodzinom taka grupa. Po to, żeby nie czuli się osamotnieni, maja wspólne problemy, mają również wspólne potrzeby. W grupie łatwiej jest artykułować swoje potrzeby, odważniej. Chcemy im wyjść naprzeciw. Spotykamy się z tymi rodzicami, często w naszym starostwie, w sali konferencyjnej. Animatorzy zajmują się dziećmi, a my rozmawiamy z rodzicami. W zależności od potrzeb grupy zapraszamy na spotkania  psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, prawnika. Pytamy o ich potrzeby. A poza tym organizujemy kolonie, turnusy rehabilitacyjne, więc i opiekunowie są w naszym projekcie. Uczestniczą razem z beneficjentami bezpośrednimi. No i oczywiście są też osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, gdzie za wiele zrobić już się nie da. Ale ważne jest to, że są one w środowisku, że czują to ciepło ludzkie, że ktoś myśli o nich. Tu nie mówimy o kwestiach aktywizacji zawodowej. Tu rodzina ma też dzięki projektowi trochę oddechu i wsparcia. Wyobraźmy sobie 24 godziny na dobę zajmowania się osobą niepełnosprawną, a zwłaszcza tam, gdzie są zaburzenia – jest naprawdę ciężko. To jest pomoc dla tych rodzin. Rodzeństwo, które może spokojnie poświęcić czas nauce. To o tym też trzeba mówić i zauważać to, bo to nie jest sielanka. Tu trzeba w całości widzieć tę rodzinę, którą się zajmujemy. Te dzieci, ich rodziców i krewnych.

foto m.kubel

PS: Projekt realizowany od czterech lat ewaluuje.
EJ: My jesteśmy zobligowani poruszać się na ścieżkach, jakie w wytycznych projektu nam zostały narzucone. Ale formuła jest na tyle bogata, że rodziny które dotychczas nie mogły być objęte pomocą, z ustawy o pomocy społecznej i określonymi tam formami, dzięki właśnie temu projektowi oraz środkom finansowym w nim zaplanowanych, mogą teraz korzystać z pomocy o jakiej do tej pory się nam nawet nie śniło.

PS: Na jakie trudności natknęliście się przy realizacji tego Projektu w okresie tych 4 lat?
EJ: Najpierw musieliśmy się dużo szkolić. Ale to norma, a nie utrudnienie. Wchodziliśmy w coś nowego i oczywiście trzeba było przełamywać pewne lody wśród współpracowników, żeby przekonać ich do tego, że to my musimy znaleźć beneficjentów tego projektu. I wcale nie było to takie proste. Bo trzeba diagnozować, trzeba rekrutować, trzeba pozyskiwać beneficjentów, a to nie jest wcale łatwe zza biurka, a w tym wypadku mieliśmy do czynienia z terenami wiejskimi. Potrzeba było ekwilibrystyki nie byle jakiej, aby przekonać grupę docelową do udziału w projekcie. Dzisiaj jest już nam łatwiej. Przychodzą sami zainteresowani i szukają dla siebie nowych ścieżek i rozwiązań. Pytają. Mamy aktualnie w projekcie na 2012 rok 230 uczestników. Więc jest to duża satysfakcja. Ale te początki wcale nie były takie różowe. W nas tkwiące opory, aby przekonać swoich współpracowników, że warto to robić. W projektach nikt nie miał doświadczenia. A po drugie jak już ruszyliśmy z realizacją projektu, to widzieliśmy opory ze strony tych ludzi, do których był on skierowany, których chcieliśmy do tego projektu zaprosić. Wśród odbiorców też nie było wówczas wiedzy. Mimo naszej promocji nie było takiego przekonania, co ten projekt im da. A tak prozaicznie, ruszyć ludzi z tej chałupy do miasta było dużym wyzwaniem dla nich i dla nas. Przyświecała nam wtedy myśl – ruszmy ich dalej, pokażmy im inny świat, niech oni pojadą nad morze, w góry, do sanatorium. Niech szkolą się w dobrych ośrodkach, tam, gdzie jest dobra restauracja, niech obserwują i poznają swoje możliwości. I to chwyciło, i zobaczyli ten inny świat. A poza tym wielka rola tu specjalistów, których do projektu zatrudniamy. W 2009 roku zorganizowaliśmy punkt doradczo-konsultacyjny, który funkcjonuje z powodzeniem nadal tutaj – w  starostwie. Przyjmuje psycholog, doradca zawodowy, prawnik – nie tylko uczestników projektu, ale przede wszystkim ich rodziny i mieszkańców powiatu. Naszym marzeniem jest, by pozostał on także po zakończeniu projektu. Widzimy, jak cieszy się on dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatu ze względu na wysokie koszty korzystania z takowych porad w miejscach komercyjnych.
Dziś widzimy także trudność w udziale samorządów jako partnerów projektu. W latach ubiegłych zapraszaliśmy poszczególne gminy do partnerstwa w projekcie, lecz wiązało się to z przyjęciem na  swoje barki także trudu uczestnictwa w sferze organizacyjnej i rozliczeniowej. Takim wymaganiom niewiele z nich mogło sprostać. W trakcie zmieniły się wytyczne i w tej chwili projekt realizujemy sami. W trakcie realizacji projektu pisaliśmy w biuletynach wydawanych co kwartał (muszę się pochwalić tym wydawnictwem), informowaliśmy o aktualnościach z realizacji projektu, które interesowały pracowników i uczestników. Wydaliśmy poradnik dla osób niepełnosprawnych w grudniu 2010 roku. Chcieliśmy, aby niepełnosprawni mieli pod ręką taką recepturę, z czego mogą w naszych lokalnych warunkach korzystać, jakie ulgi im przysługują i w jakiej dziedzinie, jakie oferty ma dla nich PFRON i inne instytucje. Ten poradnik opracowaliśmy własnymi siłami, a z projektu kosztował tylko druk. Na dzień dzisiejszy myślimy o aktualizacji tego poradnika ze względu na zmieniające się przepisy. Poradniki te trafiają do instytucji służby zdrowia, do gmin, aby ci, którzy są zobowiązani do przestrzegania tych przepisów też poznali swoje obowiązki względem niepełnosprawnych.

PS: W piątym roku funkcjonowania projektu systemowego, aż trudno nie spytać o efekty.
EJ: Prowadzimy oczywiście badania ewaluacyjne, z których wynika dobry prognostyk, gdyż aż 20% z wszystkich uczestników projektu znalazło prace lub przyjęło inne formy aktywności zawodowej. Oczywiście należy tu dodać, iż nie dotyczy to tylko osób niepełnosprawnych. Są to także wychowankowie rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych. W roku ubiegłym zorganizowaliśmy 17 różnego rodzaju kursów. Przebrnąć przez taki projekt to nie lada wyzwanie dla zespołu. Pragnę podkreślić, że staramy się indywidualizować ofertę skierowaną do osób niepełnosprawnych. Tu muszę pochwalić zespół, wspaniały zespół ludzi oddanych pomocy społecznej. Zespół realizujący projekt pod kierownictwem Pani Izabeli Grochowskiej. Na co dzień pracownika PCPR-u.

PS: Dziękuję za rozmowę.

Rozmowę z dyrektorem PCPR w Łomży woj. podlaskie –  Edwardem Jarotą prowadził Mariusz Kubeł.

Opublikował: admin Kategorie: Pomoc Społeczna, Rodzina, Sylwetki, Wyróżnione

38 komentarzy

 1. Maja pisze:

  Właściwa osoba na właściwym miejscu. Pracujemy od lat w tej samej branży, ja też od 31 lat. Znam Pana Edwarda osobiście. Wspaniały człowiek. Pozdrawiam

 2. 904394 684209I havent checked in here for some time as I thought it was acquiring boring, but the last couple of posts are fantastic quality so I guess Ill add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 352451

 3. 959912 100036Hello there! Nice post! Please inform us when all could see a follow up! 313582

 4. 805818 948330This design is spectacular! You certainly know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own weblog (nicely, almostHaHa!) Amazing job. I genuinely enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool! 455350

 5. 842634 625554You produced some decent points there. I looked more than the internet for your problem and discovered many people will go along with together along with your internet site. 338350

 6. 270890 134462Spot on with this write-up, I really assume this website needs much much more consideration. Ill probably be once much more to read far much more, thanks for that info. 215503

 7. 760128 719510What web host are you the use of? Can I am getting affiliate hyperlink in your host? I wish web site loaded up as fast as yours lol 701540

 8. 254936 32396This really is a very good topic to talk about. Typically when I find stuff like this I stumble it. This write-up probably wont do well with that crowd. I will probably be confident to submit something else though. 335798

 9. 509078 429154But wanna say that this really is invaluable , Thanks for taking your time to write this. 638985

 10. UK Chat pisze:

  57300 576888Sweet web site, super style and design , actually clean and use friendly . 297454

 11. 918650 812290Thank you for your quite very good info and feedback from you. car dealers san jose 609901

 12. UK Chat Rooms pisze:

  456473 1252Wohh just what I was seeking for, thanks for putting up. 84905

 13. try this pisze:

  509638 351194Oh my goodness! an incredible post dude. Thanks a ton Nevertheless We are experiencing problem with ur rss . Dont know why Cannot enroll in it. Can there be any person obtaining identical rss dilemma? Anyone who knows kindly respond. Thnkx 906523

 14. 659148 975836Whoah this weblog is magnificent i genuinely like reading your articles. Keep up the good paintings! You realize, plenty of persons are looking round for this details, you could aid them greatly. 573333

 15. 43940 581965Hi there! Nice post! Please do inform us when we could see a follow up! 494127

 16. PK studies pisze:

  254815 70109Thank you for your very great information and feedback from you. san jose car dealers 235045

 17. 560034 326439You created some decent points there. I looked on the internet for the concern and discovered most individuals will go along with together with your site. 829913

 18. 569717 62565Hey! Im at function surfing about your weblog from my new apple iphone! Just wanted to say I adore reading through your weblog and look forward to all your posts! Maintain up the outstanding function! 781281

 19. 921319 705227Extremely man or woman speeches want to seat giving observe into couples. Brand new sound system just before unnecessary folks ought to always be mindful of typically senior common rule from public speaking, which is to be the mini. greatest man speaches 342182

 20. 594302 967291Hello! I could have sworn Ive been to this blog before but soon after browsing via some with the post I realized it is new to me. Anyways, Im definitely pleased I located it and Ill be book-marking and checking back regularly! 216879

 21. 801509 487168Someone essentially lend a hand to make critically articles Id state. That could be the initial time I frequented your web site page and so far? I amazed with the research you produced to create this actual post extraordinary. Fantastic activity! 378245

 22. 102851 976981Hiya. Extremely cool internet site!! Man .. Beautiful .. Great .. I will bookmark your internet internet site and take the feeds additionallyI am happy to uncover numerous useful info here within the post. Thank you for sharing 228963

 23. 290835 500334Having read this I thought it was really informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once once again locate myself spending approach to a lot time both reading and commenting. But so what, it was nonetheless worth it! 504828

 24. 996055 784271Hi! Fantastic post! Please do tell us when I will see a follow up! 259650

 25. weblink pisze:

  6714 442206Hey! Good stuff, do tell us when you finally post something like this! 812676

 26. 44386 444622Following study a couple of of the content for your website now, i genuinely as if your technique of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and are checking back soon. Pls have a look at my website too and told me in case you agree. 9539

 27. 442861 393198I just couldnt depart your site prior to suggesting that I incredibly enjoyed the normal data an individual offer for your visitors? Is gonna be back often in order to inspect new posts 900623

 28. 81540 465819Hello! I merely would wish to offer a huge thumbs up for that great information youve here during this post. I will probably be returning to your website to get far more soon. 519247

 29. 918286 529715Yeah bookmaking this wasnt a high risk determination outstanding post! . 584055

 30. Orleans homes pisze:

  346093 39645Hey! Do you use Twitter? Id like to follow you if that would be ok. Im definitely enjoying your blog and look forward to new updates. 177919

 31. 666986 309064Immigration Lawyers […]the time to read or go to the content material or sites we have linked to below the[…] 547023

 32. 120363 112250You got a extremely excellent website, Glad I noticed it by means of yahoo. 435022

 33. GVK BIo pisze:

  50145 391987You would endure heaps of different advised organized excursions with various chauffeur driven car experts. Some sort of cope previous functions and a normally requires a to obtain travel within expense centre, and even checking out the upstate New York. ??????? 435261

 34. 155347 239177Wohh exactly what I was searching for, regards for posting . 119995

 35. 958502 396950Typically I do not read post on blogs, nevertheless I would like to say that this write-up extremely forced me to look at and do so! Your writing taste has been surprised me. Thank you, quite excellent post. 343946

 36. portfele wild pisze:

  193755 839626As I web-site possessor I believe the content matter here is rattling wonderful , appreciate it for your efforts. You must keep it up forever! Very best of luck. 86256

 37. 287061 822721Oh my goodness! an incredible post dude. Thanks a ton Even so We are experiencing issue with ur rss . Dont know why Cannot enroll in it. Can there be any person obtaining identical rss dilemma? Anyone who knows kindly respond. Thnkx 694669

 38. 511515 475448I enjoy your writing style truly enjoying this internet site . 568852

Odpowiedz

Zabezpieczenie atyspamowe
Skopiuj lub przepisz poniższy text aby dodać komentarz do artykułu.

Zapisz się do newslettera

Wyróżnione artykuły

Wesołych Świąt Wielkanocnych !

Z okazji zbliżających się radosnych Świąt Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego pragniemy złożyć naszym Czytelnikom najserdeczniejsze ...

Szczęśliwego Nowego Roku

Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy, aby nadchodzący 2019 rok był wyjątkowym i bardzo spokojnym czasem,  w którym uda się ...

Gminy stracą miliony z podatków od nieruchomości

Rząd zmienił sposób opodatkowania gruntów wykorzystywanych przez firmy energetyczne . Stracą na tym samorządy – ...

UOKiK bierze się za pokazy dla seniorów: Trzeba powstrzymać falę oszustw

Urząd szykuje przepisy mające utrudnić życie nieuczciwym firmom, które sprzedają drogie i niepotrzebne sprzęty czy ...

Wings for Life World Run: Biegniemy dla tych, którzy nie mogą

Wings for Life World Run to jedyny globalny bieg, w którym meta, będąca Samochodem Pościgowym, ...