Polityka Społeczna


Co rodzice gimnazjalistów powinni wiedzieć o nowym kształceniu zawodowym

Dodano: 18 stycznia 2013
Podziel się !Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someone

Przez ostatnie dziesięciolecia wyuczony zawód dawał ludziom utrzymanie często przez całe życie, aż do emerytury. Dziś trzeba być przygotowanym na to, że kariera rozwijać się będzie dynamicznie, a my pracować będziemy nie tylko w wielu miejscach, ale i kilku zawodach. Temu służyć mają zmiany w kształceniu zawodowym wprowadzane od 1 września 2012 roku.
Dotychczas funkcjonujący w Polsce system kształcenia zawodowego spotykał się z licznymi zarzutami dotyczącymi  niskiej efektywności, słabości powiązań z otoczeniem gospodarczym i co się z tym wiąże, niedopasowaniem do potrzeb zmieniających się rynków pracy: krajowego, regionalnego i lokalnego chociaż coraz częściej także europejskiego.
Odpowiedzią systemu oświaty na te wątpliwości jest wdrażana od 1 września 2012 r. modernizacja kształcenia zawodowego z przesłaniem, że do kwalifikacji i kompetencji wymaganych na rynku pracy można dochodzić różnymi drogami, poprzez kształcenie w trybie szkolnym i pozaszkolnym, formalnym, nieformalnym a wiedza i nabyte umiejętności muszą być aktualizowane przez całe życie.
Podstawą nowego spojrzenia na kształcenie zawodowe, realizowane zarówno w szkole jak i w formach pozaszkolnych, jest wyodrębnienie w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego poszczególnych kwalifikacji. Pojęcie kwalifikacji w zawodzie oznacza wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

Coraz większy renesans przeżywają zasadnicze szkoły zawodowe i technika zawodowe.
Wybierając trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową, pamiętajmy o tym, że jej ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Można też dalej kształcić się w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. W ZSZ przez 3 lata będziemy się uczyć nie tylko przedmiotów zawodowych, ale też ogólnych. Oprócz języka polskiego, matematyki i języka obcego będziemy się uczyć: historii, wiedzy o  społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości, geografii, biologii, chemii, fizyki, informatyki czy edukacji dla  bezpieczeństwa.  Zdobywamy więc, w zakresie podstawowym, wiedzę i umiejętności we wszystkich  przedmiotach ogólnokształcących. Polecam Państwu ten typ szkoły, jeśli jesteście zainteresowani szybkim zdobyciem konkretnego zawodu i  podjęciem pracy.  Wybierając zasadniczą szkołę zawodową, trzeba spodziewać się dużej liczby godzin zajęć praktycznych, które służą przede wszystkim nabywaniu kompetencji zawodowych potrzebnych w wybranym zawodzie. Zatem mniej teorii, a więcej praktyki zawodowej. Wybór tego typu szkoły to świetne przygotowanie do tego, by w przyszłości pracować i dalej (gdy przyjdzie na to czas) się uczyć. Ukończenie tego typu szkoły nie przekreśla też szansy na bycie w przyszłości studentem.

KURS ZAWODOWY

foto Mariusz Kubeł

Inną formą zdobycia zawodu jest kwalifikacyjny kurs zawodowy. To pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.
Poszczególne kwalifikacje mogą być nabywane przez osoby dorosłe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Definicja kwalifikacyjnego kursu zawodowego określona została w art. 3 pkt 20 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego obejmuje 200 zawodów, w ramach których wyodrębniono 252 kwalifikacje. Dla kwalifikacji wyodrębnionych w 161 zawodach klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Zatem życzymy właściwego wyboru ścieżki kształcenia!

Źródło Serwis prasowy MEN
Opracował Mariusz Kubeł

Podziel się !Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someone
Opublikował: m.kubel Kategorie: Oświata, Wyróżnione

Odpowiedz

Zabezpieczenie atyspamowe
Skopiuj lub przepisz poniższy text aby dodać komentarz do artykułu.

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Zapisz się do newslettera

Wyróżnione artykuły

zyczenia 2017

Wesołych Świąt i do siego 2018 Roku !

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia przyniosą Państwu wiele szczęścia, wiary i nadziei, a pomyślność nie ...

pracownik socjalny

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego – polskie święto obchodzone 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy ...

dzieci dzien dziecka 2

Dzień Dziecka

Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dla upowszechniania ...

wielkanoc 2017 maly

Wesołych Świąt !

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim naszym Czytelnikom wszystkiego co najlepsze: pogody ducha, rodzinnej, świątecznej ...

katastrofa smolenska

7. Rocznica katastrofy smoleńskiej

10 kwietnia 2010 roku w pobliżu lotniska Smoleńsk-Północny doszło do największej tragedii lotniczej w historii ...