Polityka Społeczna


Alimenty wciąż nie płacone mimo podwójnej egzekucji

Dodano: 20 czerwca 2012
Podziel się !Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someone

Tylko 13,86 proc. kwot wypłaconych w ubiegłym roku z Funduszu Alimentacyjnego (FA) udało się odzyskać od rodziców nie płacących na dzieci. Egzekucja nie jest skuteczniejsza mimo przyjmowania przez rząd kolejnych narzędzi, które ją wspierają. Jednym z takich rozwiązań było wprowadzenie jeszcze jednego organu, który obok komornika sądowego będzie odpowiadał za odzyskiwanie od niesolidnych rodziców pieniędzy.

W ubiegłym roku łączny koszt prowadzenia postępowań wobec niesolidnych rodziców wyniósł 96,5 mln zł.

Zadanie to zostało nałożone na komorników skarbowych. Ci często jednak dublują działania ze swoimi sądowymi odpowiednikami, a koszty postępowania z tym związanego nie są adekwatne do kwot uzyskiwanych od niesolidnych rodziców.

Decyzja o zwrocie

Zgodnie z ustawą z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2009 r. nr 1, poz. 7 z późn. zm.) po zakończeniu każdego okresu świadczeniowego, w którym wypłacane są świadczenia z FA, gmina ma obowiązek wydać i przekazać rodzicowi nie płacącemu na dziecko decyzję zawierającą kwotę pieniędzy wraz odsetkami, które musi zwrócić. Po jej otrzymaniu dłużnik ma możliwość zwrócenia się o ewentualne rozłożenie na raty lub umorzenie długu. Jeżeli jednak tego nie zrobi i mimo wysyłanych upomnień nie zwraca zaległości, gmina wystawia tytuł wykonawczy, a następnie przekazuje go do naczelnika urzędu skarbowego, który będzie dochodzić pieniędzy w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

– Problem w tym, że zarówno komornik sądowy, jak i komornik skarbowy dysponują praktycznie tymi samymi możliwościami dochodzenia należności z dochodów i majątku dłużnika – mówi Paweł Czerkowicz, radca prawny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle.

Jolanta Sadowska, kierownik referatu egzekucji administracyjnej Urzędu Miasta w Kielcach, dodaje, że podobnie jak w przypadku egzekucji sądowej, także w tej skarbowej należności są ściągane głównie z wynagrodzenia lub emerytury rodzica (jego rachunku bankowego). Często jest jednak tak, że są one już zajęte przez komornika sądowego.

– Dlatego bardzo rzadko zdarza się, że wpływają do nas kwoty pochodzące z egzekucji administracyjnej, gdy wcześniej nic nie udało się odzyskać komornikowi sądowemu – zauważa Magdalena Rynkiewicz-Stępień, zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.
Rozstrzyga sąd

Co więcej, w związku z tym, że działania wobec dłużnika dalej prowadzi komornik sądowy, często dochodzi do tzw. zbiegu egzekucji, czyli prowadzenia jej przez dwa organy z tego samego przedmiotu lub prawa majątkowego. W takiej sytuacji to sąd rozstrzyga, który z nich ma ostatecznie dochodzić należności od niesolidnego rodzica.

– Z naszych doświadczeń wynika, że w większości przypadków egzekucja jest powierzana komornikowi sądowemu. Takie postępowania trwają jednak czasem długo, co powoduje, że przez pewien czas jest ona w ogóle wstrzymana – tłumaczy Paweł Czerkowicz.

Część gmin uważa więc, że rząd powinien rozważyć ewentualną rezygnację z drugiej egzekucji.

– Jej efekty, czyli zwiększenie kwot odzyskiwanych od dłużników, nie są współmierne do kosztów prowadzonego postępowania wobec dłużnika – mówi Teresa Szymańda, kierownik działu świadczeń MOPS w Wrocławiu.

A te cały czas rosną. W ubiegłym roku łączny koszt prowadzenia postępowań wobec niesolidnych rodziców oraz tych związanych z wypłacaniem świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wyniósł 96,5 mln zł, z czego 50,6 mln zł zostało pokryte z dotacji budżetowej. Resztę samorządy pokrywały z własnych dochodów oraz pieniędzy odzyskanych od dłużników.

– W przypadku postępowania egzekucyjnego w administracji dochodzi jeszcze obciążenie nas kosztami jej prowadzenia, nawet jeżeli urzędowi skarbowemu nie udało się nic od dłużnika wyegzekwować – mówi Ewa Dzierzgowska z wydziału spraw społecznych i zdrowia UM w Łomży.

Problem ten dostrzega też resort pracy. Jacek Męcina, wiceminister pracy i polityki społecznej, w odpowiedzi udzielonej na interpelację posła Stanisława Szweda z PiS w sprawie nadmiernych kosztów generowanych przez podwójną egzekucję alimentacyjnego długu wskazuje, że resort planuje przeprowadzenie analizy efektywności egzekucji prowadzonych przez urzędy skarbowe. Dopiero potem podjęta zostanie decyzja o ewentualnej zmianie przepisów w tym zakresie.
Większa aktywność

Pomysłowi zrezygnowania z dochodzenia należności w trybie przepisów o egzekucji administracyjnej jest przeciwna Renata Iwaniec, przewodnicząca komitetu obywatelskiego, który doprowadził do przywrócenia FA.

– Każdy instrument prawny, który nawet w niewielkim stopniu przyczynia się do zwiększenia ściągalności alimentów, powinien być utrzymany – podkreśla.

Tłumaczy, że wprawdzie komornicy skarbowi rzadziej prowadzą postępowania niż ich sądowi odpowiednicy, ale jednak w swoich działaniach są dużo bardziej zdeterminowani i częściej nękają dłużników, aby ci zaczęli spłacać długi alimentacyjne.

– Komornik sądowy najczęściej ogranicza się do wszczęcia postępowania i – w sytuacji gdy egzekucja jest bezskuteczna – sprawdzenia raz do roku, czy sytuacja dochodowa dłużnika się nie zmieniła – twierdzi Renata Iwaniec.

Wyższą skuteczność działań komorników skarbowych potwierdza też Edyta Łukowiec, kierownik sekcji świadczeń alimentacyjnych MOPR we Włocławku.

– Kwoty, które do nas wpływają z urzędu skarbowego, są często wyższe niż te, które wpłacali komornicy sądowi – podkreśla.

Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”

Podziel się !Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someone
Opublikował: psakowski Kategorie: Rodzina

Odpowiedz

Zabezpieczenie atyspamowe
Skopiuj lub przepisz poniższy text aby dodać komentarz do artykułu.

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Zapisz się do newslettera

Wyróżnione artykuły

zyczenia 2017

Wesołych Świąt i do siego 2018 Roku !

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia przyniosą Państwu wiele szczęścia, wiary i nadziei, a pomyślność nie ...

pracownik socjalny

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego – polskie święto obchodzone 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy ...

dzieci dzien dziecka 2

Dzień Dziecka

Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dla upowszechniania ...

wielkanoc 2017 maly

Wesołych Świąt !

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim naszym Czytelnikom wszystkiego co najlepsze: pogody ducha, rodzinnej, świątecznej ...

katastrofa smolenska

7. Rocznica katastrofy smoleńskiej

10 kwietnia 2010 roku w pobliżu lotniska Smoleńsk-Północny doszło do największej tragedii lotniczej w historii ...